Sigorta Eksperi Kimdir

SİGORTA EKSPERLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Sigorta eksperleri, Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde hazırlanan Sigorta Eksperleri 22.6.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sigorta eksperleri faaliyetine devam edebilmek için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan Levhaya kayıtlı bulunmaları gerekmektedir.
Mevcut Eksperlik belgeleri

a) Kara araçları,
b) Hava, deniz ve demiryolu araçları,
c) Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat,
ç) Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık,
d) Mühendislik,
e) Kredi ve finans – Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek,
f) Sağlık, hastalık ve ferdi kaza,
g) Tarım ve hayvan hayat

dallarında verilmektedir.


TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLERİ
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde Tarım Bakanlığı ile TARSİM’in ortak olarak düzenlediği eğitimlerde başarılı olan kişilere Hazine Müsteşarlığınca Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik belgesi verilmektedir.
 
2009 Yılı Sigorta Eksperliği Eğitimi Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Sigorta Eksperliği Kursuna İlişkin Duyuru

Sigorta Eksperleri İçin Türk Sigortacılık Mevzuatı Sınavına İlişkin Duyuru

Sigorta Eksperleri İçin Türk Sigortacılık Mevzuatı Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru

Levhaya Kayıtlı Gerçek Kişi Sigorta Eksperleri Listesi (TOBB tarafından yayınlanmaktadır)

Levhaya Kayıtlı Tüzel Kişi Sigorta Eksperleri Listesi (TOBB tarafından yayınlanmaktadır)

Tarım Eksperleri Listesi (TOBB tarafından yayınlanmaktadır)