Acenteler

SİGORTA ACENTESİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta acentesi, ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişidir.
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 14.4.2008 tarih ve 26847 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sigorta acenteliği yapacak kişilerden, Hazine Müsteşarlığınca yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğindedir. Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acenteler, Levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunur. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteler TOBB internet sitesinde duyurulur.

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, yönetmeliğin 19 uncu maddesi ile zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapılacaktır.
Bu amaçla, aşağıda belirtilen 18 il merkezinde Nisan ayının ikinci haftasından itibaren temel sigortacılık eğitimi verilecektir. Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi web sitesinde (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanacaktır.
SEGEM temel sigortacılık eğitimi verilecek il merkezlerinde değişiklik yapmaya ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilan olunur.


Eğitim Merkezleri:
- Akdeniz Bölgesi : Antalya – Adana
- Doğu Anadolu Bölgesi : Malatya - Van – Erzurum
- Ege Bölgesi : İzmir – Afyon
- G. Doğu Anadolu Bölgesi : Gaziantep - Diyarbakır – Urfa
- İç Anadolu Bölgesi : Ankara – Kayseri - Konya
- Marmara Bölgesi : İstanbul Avrupa Yakası - İstanbul Anadolu Yakası Bursa
- Karadeniz Bölgesi : Trabzon - Zonguldak – Samsun

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi ile zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapılacaktır.
Bu amaçla, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul-Avrupa, İstanbul-Anadolu, İzmir, Malatya ve Trabzon il merkezlerinde Nisan ayının ikinci haftasından itibaren temel sigortacılık eğitimi verilecektir. Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sitesinde (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanacaktır.
SEGEM, temel sigortacılık eğitimi verilecek il merkezlerinde değişiklik yapmaya ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilan olunur.


Hazine Müsteşarlığından Uygunluk Belgesi Almış ve Levhaya Kayıtlı Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Listesi (TOBB tarafından yayımlanmaktadır)

Hazine Müsteşarlığından Uygunluk Belgesi Almış ve Levhaya Kayıtlı Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Listesi (TOBB tarafından yayımlanmaktadır)