İnsan Kaynakları Hazine Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri - TÜRKÇE

YILYAZAR ADITEZİN ADIREF NO
2012Yusuf YAVUZBilimsel Sistemlerinde Kurumsal İş Sürekliliği6921
2012Yasin ÜNALTürkiye Devlet İç Borçlanma Senetleri Piyasasının Likidite Primi Açısından İncelenmesi6920
2012Özcan ÖZDEMİRBilişim Standartları Çerçevesinde Kamu Bilişim Sistemlerinin Denetimi ve Değerlendirilmesi6919
2012VOLKAN AK
Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi6918
2012Meral GÜNEŞDOĞMUŞYatırım Anlaşmalarında Yer Alan Temel Hükümlere İlişkin Uluslararası Tahkim Uygulamaları ve Türkiye6917
2012Hüseyin ÜNALTürkiye'de İkinci Basamak Emeklilik Sisteminin Yeniden Tasarımına İlişkin Bir Model Öneresi6916
2012Hayrullah Ahmet YAŞARFinansal Stres Kavramı ve Türkiye İçin Finansal Stres Endeksi Oluşturulması6915
2012Halil KARAKURTÜlkemizde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Bileşeni Kapsamındaki Fonların Kullanımı Amacıyla Hazırlanan Projelerde Danışmanlık Firmalarının Rolü6914
2012Çağan AYIMF Kota Formülleri Üzerine Tartışmalar6913
2012Başak KAYA
Özel Emeklilik Sistemlerinde Riske Dayaıl Denetim: Türkiye'deki Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar İçin Bir Model Öneresi6912
2012Alper RUTBİLOrta Vadeli Harcama Sistemleri: Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Uygulaması6911
2012Ali KARAKÖSETürkiye'de Devlet Destekleri ve Sektörel Bazlı Rekabete Etkisi6910
2012Gülşen Demir AYKatılım Öncesi AB Mali Yardımları Kapsamında Kurumsal Kapasite Oluşumu ve Bunun Fon Kullanımı Üzerindeki Etkileri6909
2012Mustafa AHÇIKatılım Öncesi AB Mali Yardımları Kapsamında Uygulanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı İle Ülkemizdeki Tarım Destek Uygulamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi6908
2012Ali BİRCANMakroekonomik Verilerin DİBS Getiri Eğrisinin Şekli Üzerindeki Etkilerinin Analizi6907
2012Fehmi KÜÇÜKÇINARBilişim Projelerinde Proje Yönetimi ve Hazine Uygulamaları6906
2012Ezel KILIÇDEREAB Katılım Öncesi Mali Yardımları Çerçevesinde Etkin Bir Süpervizyon Sisteminin Kurulması6905
2012Miray ADANURKredi Temerrüt Takası (CDS), Eurobond ve Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz: Türkiye Örneği ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırmaları6904
2012E. Yasin UYSALTürkiye'de Genel Aydınlatma Uygulamaları6903
2012Özkan ÖZKARDEŞÜlkemizin AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonlarını Kullanım Performansı (2002-2011) ve Karşılışılan Problemlerin Değerlendirilmesi6902
2012Harun CEBECİHazine Destekli Olarak Kullandırılan Sübvansiyonlu Hayvancılık Kredilerinin Sektöre ve Türkiye Ekonomisine Etkileri6901
2012Eren YAVUZDış Borçlanmada Bir Risk Yönetimi Aracı Olarak Türev Ürünlerinin Kullanımı6900
2012Ekrem SÖYLERUluslararası Para Sistemi Reformu Kapsamında Uluslararası Rezerv Para Sistemi İncelemesi6899
2012Burak BİTENGÜLTürkiye'de Özel Sektör Tahvil Piyasasının İncelenmesi ve Geliştirilmesi İçin Öneriler6898
2012Abdullah KÜÇÜKÖNDERTürk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Yoğunlaşma Analizi6897
2012Özge ÜLKÜTAŞ SAÇCIMakroihtiyati Politikalar Kapsamında Finansal Otoritelerin Kurumsal Yapılanmalarında Yeni Eğilimler: Türkiye Uygulaması6896
2012Hüzüme KARAMANAvrupa Birliği Hukuku Devlet Destekleri Düzeni Çerçevesinde Yatay Destekler ve Türkiye6895
2012Kürşat KUZGUNYerel Yönetimlerin Borçlanma Limiti Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği6894
2012
H. Oytun BAŞEĞMEZUluslararası Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye'de Devlet İç Borçlanma İhalelerinde Çoklu Fiyat İhale Sistemlerinin Değerlendirilmesi6893
2012
Nazlı İpek YILDIZ ÜNALTürkiye Sigortacılık Sektöründe Branşlar İtibariyle Reasürans İhtiyacının Değerlendirilmesi6892
2012
Mücahit DUMANBilgi Edinme Hakkına İlişkin Taleplerin Yönetimi: Sistem Analizi ve Tasarımı Önerisi6891
2012
Alp Baran ARSLANAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlarında Usulsüzlüklerle Mücadele ve Türkiye'deki Yapılanma6890
2012
Banu ZEREN Uluslararası Andlaşmalar ve İç Hukuk İlişkileri6889
2012Fatih TATLILIOĞLUIPARD'ın Mali Yönetiminin Diğer IPA Bileşenleri İle Karşılaştırmalı İncelenmesi6888
2012Deniz UYGURİstikrar ve Büyüme Paktı İle Küresel Kriz Sonrası Avrupa Birliği'nde Maliye Politikaları6887
2012Bilge KAPLANAvrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve Türkiye'nin Üyeliğinin Muhtemel Etkileri6886
2012Salih YAVUZGelişmekte Olan Ülkelerde Küresel Krizden Çıkış Sürecinin Belirleyicileri
 6885
2011Abdullah KANTARCI Türkiye'deki İç Borçlanma Politikalarının Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri6849
2011Ahmet Zafer GÜLŞENHizmetler Sektöründeki Serbestleşmenin Rekabet Gücü Üzerendeki Etkisi: Türk Telakominikasyon Sektörü Örneği6850
2011Ali KATGıda Ürünlerinde Fiyatı Belirleyen En Faktörler: Türkiye Örneği6851
2011Aykın Berk PAKELAB'yle Mali İşbirliğinin Türk Kamu İdaresine Kurumsal Yapılanma ve Proje Hazırlama ve Yöntemi Bağlamında Etkileri6852
2011Banu AKÇAKOCA Türkiye'ye Yapılan Uluslararası Doğrudan Yatırımların Dış Ticaret Üzerine Etkisi Çekim Modeli Uygulaması6853
2011Bekir KARAİBRAHİM Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mali ve Teknik Açıdan İncelenerek, Türkiye'deki Potansiyeli, Kullanımı ve Geleceğinin Değerlendirilmesi6854
2011Burak Sencer ATASOYTüketimden Alınan Vergiler ve Tüketim Arasındaki İlişki6855
2011Duygu BACI Düşük Gelir Grubunda Yer Alan Hanehalkının Finansal Kaynaklara Erişimi: Dünyada ve Türkiye'de Mikrofinans Uygulamaları6856
2011Elif Selin EKMENSeçilmiş Ülkelerde Aile Hekimliği Uygulaması, Türkiye'de Aile Hekimliğine Geçiş Süreci ve Aile Hekimliğinin Sağlık Finansmanı Üzerindeki Beklenen Etkileri6857
2011Emir Murat GÜL Gemi İnşaa Sanayine Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Projesi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi6858
2011Eyyüp GÜNER Sosyal Güvenlik Emeklilik Sisteminde Karar Almaya Yönelik Model Önerisi6859
2011Fadile Pınar YETKİN GÖKGÖZOptimum Para Alanı Teorisi, Avrupa Para Birliği ve Türk Ekonomisine Etkileri6860
2011Ferhat GÜNAYDINAvro Bölgesinde Borç Yönetimi Uygulamaları; Parasal Birliğin Borç Yönetimine Etkileri6861
2011Feyza ALKANMali Kural Altında Mali Sürdürülebilirlik Analizi: Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Değerlendirmesi6862
2011Hakan BİNGÖL Yerel Yönetimlerin Tahvil İhracı, Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Önerisi6863
2011Hakan GÜNDOĞDU Türkiye'de Devlet İç Borçlanma Senetleri İkinci Piyasasının Gelişimi, Birincil Piyasa İle Etkileşimi ve Uluslararası Uygulamalarla Karşılaştırılması6864
2011Hasan Serdar SARGIN2000 Yılı Sonrası Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de İşsizlik6865
2011Hatice Belkıs GÜÇLÜAvrupa Birliği'nde Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Kural ve Usullerin İncelenmesi ve Türkiye'deki Mevcut Durum6866
2011Hilal İNAL Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı ve Ülke Örnekleri İle karşılaştırılası6867
2011Hüseyin ÖZTÜRK Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme6868
2011Işıl ŞEKERCİSigortacılık Sektörünün Önemli Sorunlarından Sigorta Sahtekarlığı ve Çözüm Önerileri6869
2011Kerem DÖNMEZDünya Bankası Grubu Kapsamında Yapılan Yardımların Etkinliği ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi6870
2011Mahmut KARA Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) İkincil Piyasa Likidite Analizi ve Likiditesini Artırıcı Önlemler6871
2011Mediha Nur ALTUNÇEKİÇYerel Yönetimlerin Mevcut Finansman Yöntemlerine İlave Bir Mekanizma Olarak Tahvil İhracının Değerlendirilmesi ve Diğer Ülkelerdeki Uygulamalar6872
2011Murat ÇELİKERTürkiye Elektrik Enerjisi Piyasalarında Serbestleşme Süreci: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri6873
2011Mustafa KURTKömür Sektöründe Faaliyet Gösteren Kamu İktisadi Teşebbüslerine Yapılan Bütçe Transferlerinin Kömüre İlişkin Avrupa BirliğiDevlet Yardımları Mevzuatı Çerçevesinde Sürdürülebilirliğinin Analizi6874
2011Özkan IŞILGirişim Sermayesi Yatırımları Ve Uluslararası Finansal Kuruluşların Rolü6875
2011Özkan KILIÇ Kamu Kurumlarında Bilgi Güvenliği ve Hazine Müsteşarlığında Bilgi Güvenliği Uygulamaları6884
2011Pelin ÖZBEK Makroekonomik Değişkenlerin Türk Sigortacılık Sektörünün Prim Üretimine Etkileri6876
2011Rabia ARIKANKamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemine Geçiş Ve Risk Yönetimi: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri6877
2011Serkan ÜLGERElektronik İmza: Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları6878
2011Talha YURTSEVERYabancı Yatırımların DİBS Piyasası Üzerine Etkileri6879
2011Volkan ARSLANUluslararası Finansal Kuruluşların Temsil Ve Yönetim Yapıları İle Ülke Gruplarının Değerlendirilmesi6880
2011Zafer DÜZENLİ Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası, Akdeniz İçin Birlik Ve Türkiye'nin Pozisyonu6881
2011Zeynep BAŞEL2005 Sonrası Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Küresel Gelişmeler Ve Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Potansiyeli6882
2011Zülal Dırık KAYAKredi Derecilendirme Kuruluşları, Türkiye Değerlendirmeleri ve Etkileri6883
2010Abdullah BAYAZITTürkiye'de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi (1994-2009)6825
2010Abdülkadir ŞAHANDeniz Sigortaları ve Türkiye'de Kulüp Sigortası Uygulamaları6837
2010ADEM SEZERDünyada Kıdem Tazminatı Uygulamaları, Türkiye İçin Bir Kıdem Tazminatı Reformu Önerisi Ve Finansal Projeksiyonu6835
2010Ahmet BAYRAKTARDış Borç Yönetiminde, Risk Analizi ve Türkiye Örneği6845
2010Ali DOĞANAB Mali Yardımlarının Uygulanmasına İlişkin Oluşturulan Yönetim Ve Kontrol Sistemi İle 5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Sisteminin Karşılaştırılması6814
2010Ali Rıza KAYARProje Finansmanında Kullanılan Faizsiz Finansman Yöntemleri Ve Bu Yöntemler İçin Kullanılabilecek Risk Yönetimi Araçları6819
2010Ayça AKÜZÜMKömür Yakıtlı Santrallerde Sera Gazlarını Azaltmaya Yönelik Önlemlerin İlgili Kit'ler Üzerindeki Maliyeti Ve Finansman Seçeneklerinin Araştırılması6827
2010Ayla EROLKamu İktisadi Teşebbüslerinde Personel Rejiminin Analizi: Tespit Ve Öneriler6840
2010Ayşe ÖZENBAŞKüresel İklim Değişikliği İle Mücadele Rejiminin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkisi6838
2010Bahar KONAKİş Ortamı Düzenlemelerinin İyileştirilmesi Sürecinde Standart Maliyet Modeli: Örnek Uygulama Ve Türkiye İçin Öneriler6817
2010Bayram Karaca BAHADIRAvrupa Birliğinde Yenilenebilir Enerji Destekleri, Arz Hedefleri Ve Türkiye'de Uygulanabilirlikleri6824
2010Çiğdem KOŞANHava Taşımacılığı Hizmetleri:Ab Uygulaması, Gats Kapsamı Ve Türkiye Örneği Üzerine Bir İnceleme6832
2010Duran ŞİMŞEKİnternet Üzerinden Yapılan Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Ve Türkiye'de Düzenlenmesi6816
2010Duygu GÜVENKüresel Kriz Ve Uluslararası Para Fonunun Gözetim Rolünün Yeniden Tanımlanması6810
2010Elif SELCEN CINDIRFinansal Krizlerin Analizi: Krizlerin Öngörülmesi, Önlenmesi Ve Çıkış Politikaları6848
2010Emrah PİLAVOĞLUOtomatik İstikrarlandırıcılar Ve Bir Otomatik İstikrarlandırıcı Olarak İşsizlik Sigortasının Etkinliği6826
2010Ender TANRIVERDİKamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanan Projelerin Başarılarını Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi Derecelerinin Belirlenmesi6829
2010Fatma GÜRSOYİlaçta Geri Ödeme Politikaları ve Türkiye İçin Öneriler6836
2010Gökçe DEMİRDEREKamu Özel Sektör İşbirliği Uygulama Sözleşmelerinin Hukuki Yapısı6846
2010Gülay KARAGÖZKalkınma Bankacılığı Dünya Örnekleri Ve T.Kalkınma Bankasının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneriler6815
2010Güliz Evren KIRBAŞ5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Sonrası Hayat Sigortalarında Yeni Açılımlar 6822
2010H. Dolunay TOKMAKSermaye Akımları Ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi:  Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye Örneği6847
2010H. Murat ERTUĞRULTürkiye'de Döviz Kuru Volatilesi Modellenmesi6839
2010Hasan HANERUluslararası Karayolu Taşımacılığı Konvansiyonu (Cmr) Kapsamında Taşımacının Sorumluluğunun Sigortalanması Ve Türkiye Uygulaması6841
2010Hasan Tahsin GÖKBULUTSigortacılık Kanunu Çerçevesinde Oluşturulan Tahkim Sisteminin Benzer Sistemler Ve Dünya Uygulamalarıyla Birlikte Değerlendirilmesi6811
2010Hüsnü TEKİNTürkiye'de İşsizlik Olgusunu Belirleyen Faktörler6842
2010İlker DAĞDEVİRENAvrupa Birliği Müktesebatında Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı Kapsamında Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinimi6813
2010İsmail ONAYTemel Bileşenler Analizinin Türk Sigorta Sektörüne Uygulanması6820
2010Kaan MASATÇIOranlarını Belirleyen İçsel ve Dışsal Faktörler6834
2010Mehmet Baha KARAÇOLAKModern İnsan Kaynakları Yönetimi Doğrultusunda Bir Yeniden Yapılandırma Önerisi6844
2010Mirzaali SARCANKıdem Tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Uygulamaları Çerçevesinde Ele Alınması ve Türkiye için Bireysel Hesaplara Dayalı Bir Model Önerisi6831
2010Murat ÇOBANOĞLUTürk Tahvil Piyasası İçin Kıa Vadeli Faiz Haddi Sürecinin Modellenmesi6833
2010Mustafa Uğur ALVERVerim Eğrisinin Zaman İçerisindeki Hareketinin Modellenmesi Türkiye Uygulaması6808
2010Ömer KARADEMİRDünya Bankasında Gerçekleştirilmesi Planlanan Yönetişim Reformlarının Türkiye'ye Etkileri6843
2010Sevil ÇATAKStratejik Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi6818
2010U. Serkan ATABirleşmiş Milettler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü Ve Uluslararası İklim Değişikliği Rejimi Kapsamında Türkiye'de İklim Değişikliği İle Mücadeleye Yönelik Yatırımlar İçin Alternatif Finasman İmkan Ve Mekanizmalarının Analizi6812
2010Utkan OKTAYUluslararası Finansal Mimarinin Yeniden Yapılandırılması: G-20 Platformu Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Ve Türkiye'nin Yeni Mimarideki Yeri6823
2010Vesile Gülnur ÜNLÜKamu Özel Sektör İşbirliği (Köi) Modelleri Çerçevesinde "İzmit Kentsel Ve Endüstriyel Su Temini Projesi" Örneği İncelemesi6821
2010Yunus POYRAZİç Kontrol Sistemi ve Resk Yönetimi6830
2010Zehra Şahin İLKORKORKit'lerde İhale Yöntemiyle Hizmet Alımı Uygulamalarının Mali Analizi6828
2009Ali İbrahim GÜRUluslararası Dalgalanmaların Gelişmekte Olan Ülke Risk Primleri Üzerine Etkileri6795
2009Burcu ÖZÇINARDünya Hububat Sektöründe Değişimler ve AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’ye Etkileri : Buğday Örneği6792
2009Canan TEKBAŞ Girdi-Çıktı Analizi Tekniğiyle Türkiye Ekonomisinin Sektörel Yapısı6787
2009E. Olcay GÜR Avrupa Birliği’nde Solvency 2 Projesi ve Türkiye Sigorta Sektörünün Uyum Süreci6781
2009Ekrem Mehmet EŞKARUlusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) ve Sermaye Piyasalarındaki Yeri6784
2009Elif DURAKOĞLUKümelenme, Kümelenme Politikaları Ülke Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişimi6794
2009Emel ERDEMTürev Araç Sözleşmelerinin Türk Hukukundaki Yeri ve Konuya İlişkin Uluslararası Hukukta Yer Alan Düzenlemeler6807
2009Ercan GÜLEÇMuallak Tazminat Karşılığının Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler ve Türkiye Uygulaması6802
2009Erkan TEK Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Türkiye’de Demiryolu Yatırımlarında Kamu Özel Sektör İşbirliği Modellerinin Uygulanabilirliği6793
2009Feyza İLERİElektrik Enerjisi Sektöründe Spot Piyasa Uygulamaları ve Türkiye Örneği6777
2009Fırat YILMAZ Yapısal Reform Sürecine Dünya Bankası Desteğinin Değerlendirilmesi6776
2009Gamze ÖZDURGUTLUYatırım Ortamını İyileştirme Çalışmaları: Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye Analizi6797
2009Gönül Bakır KARTALKamu Özel Sektör İşbirliği Kurumsal Yapılanma Modelleri- Türkiye Değerlendirmesi6785
2009H. Sinem AYHANDanimarka “Güvenceli-Esneklik” Modeli Çerçevesinde Türkiye İşgücü Piyasasına İlişkin Bir İnceleme6789
2009Hasan Özkan TALAKACIMerkezi İdare ve Mahalli İdareler Arası Mali İlişkiler: Avrupa Birliği Ülke İncelemeleri ve Türkiye Değerlendirmesi6805
2009Hasan Uygar YILMAZKamu Projelerine Dış Finansman Temini ve Kredi Anlaşmalarının Hukuki Boyutu6775
2009İbrahin Evren KAHRAMANOĞLUUluslararası Doğrudan Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Ülkelerin Hazmetme Kapasitesi- Türkiye Örneği6800
2009İlyas TUFANElektrik Enerjisi Sektöründe Fiyatlandırmanın Etkinlik ve Finansman Boyutlarıyla Analizi6806
2009Lale ERAYTarımsal Destekleme Politikaları İçerisinde Tarımsal Yayım Hizmetleri: Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulaması6799
2009M. Hüseyin BİLGİÇOĞLUBir Ekonomik Çapa Olarak Mali Kural Uygulaması ve Ülke Deneyimleri6774
2009Mesut TÜRKAYUluslararası Likidite ve Türkiye Ekonomisine Etkisi6790
2009Mustafa Burak ŞENERKamu Özel İşbirliği Modellerinin Uygulanmasında Risk Paylaşımı6773
2009Mustafa Uğur ALVERVerim Eğrisinin Zaman İçerisindeki Hareketinin Modellenmesi: Türkie Uygulaması6808
2009Nermin Düğer KESKİNKamu Finansmanında Perakende Borçlanma: Ülke Örnekleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği6796
2009Orkun ERKUŞSosyal Güvenlik Emeklilik Sisteminde Aktüeryal Dengeler ve Politika Değişikliklerinin Aktüeryal Dengelere Etkileri6783
2009Osman Fatih TARHANKatılım Öncesi AB Fonları: Türkiye ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Uygulamalarının ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi6780
2009Özlem AYDINKüreselleşme Sürecinde Oluşan Karma Tahkim Alanları ve Türkiye Deneyimleri İçin Öneriler6804
2009Serdar DEMİRCİSorumluluk Sigortalarının Hukuki Yapısı, Zarar Sigortaları Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye Uygulaması ile Türleri6782
2009Ülkü TÜRKMENProje Finansmanında İç ve Dış Kaynaklı Finansmanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi6798
2009Yalçın ÖZDEMİR Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Finansal Piyasaların Gelişimine Katkısı, Ülke Karşılaştırmaları ve Türkiye İncelemesi6786
2009Yasemin GİRİCİPotansiyel Büyüme ve Üretim Açığı: Türkiye Örneği6801
2009Yavuz ALKANAfrika Kıtasının Uluslararası Ekonomik ve Finansal Yapıdaki Yeri ve Türkiye’nin Afrika’ya Açılım Politikası Kapsamında Türkiye Afrika Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi6779
2009Yusuf DEMETAB Üyelik Sürecinde AB-Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği: Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri6788
2009Zeliha ÖNALKüreselleşmenin Sonucu Olarak Finansal Piyasalarda Vergi Rekabeti Olgusu 6791
2009Zeynep Aktaş ÇAĞLARUluslararası Teminat Mektuplarından Doğan Hukuki Sorunlar6778
2009Zeynep ÖZATAYFinansal Bütünleşmenin Para Politikasına Etkisi6803
2008Alper KOPARANHazine Alacaklarının Yönetiminden Türev Araçlarının Kullanılabilirliği.6768
2008Ayşe IŞILAKHizmet Ticaretinde Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Fayda ve Tehditleri: Türkiye Açısından Bir İnceleme.6766
2008Bekir FENDOĞLUMali Alan Kavramı ve Türkiye İçin Değerlendirilmesi.6769
2008Bilge YALÇINKarşılaştırmalı Hukukta Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları Türkiye'de Yapılacak Hukuki Düzenlemelere İlişkin Öneriler.6753
2008Birgül METAGelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Entegrasyon ve Gelir Yakınsaması6754
2008Faize GÜVENERYerel Yönetimlerin Dış Borçlanması ve Türkiye Örneği.6765
2008Fatih KUZFirma Değerleme Yöntemleri ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine Uygulanması.6767
2008Hakkı KARATAŞKamu Yönetiminde Dünya Ülkeleri Stratejik Planlama Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye İle Karşılaştırmalı Analizi.6764
2008Halil İbrahim AZALDış Borç İstatistikleri Uluslararası Standartlar ve Avrupa Birilği Uygulamaları Çerçevesinde Gerekli Düzenlemeler.6763
2008Harun AKKAŞPerformans Esaslı Bütçeleme: Dünya Uygulamaları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği.6760
2008Mahmut Salih ÜNLÜKüresel Likidite Fazlası Altında Para Politikasının ve Kamu Borç Yönetiminin Koordinasyonu.6761
2008Mehmet ATEŞSigorta Aracılarının Rolleri Türkiye ve Dünya Uygulamaları.6757
2008Mutlu KOÇElektrik Enerjisi Piyasalarındaki Türev Enstrümanlar ve Bu Enstrümanların Türkiye Elektrik Pisasasında Uygulanabilirlik Analizi.6762
2008Nilay CAMCIUluslararası Rekabet Gücü Kıyaslamaları ve Türkiye İçin Bir İzleme Sistemi Önerisi.6756
2008Pınar Fulya ÜSTÜNKARKatastrofik Risklerin Finansal Yönetiminde Alternatif Risk Transfer Mekanizmaları: Belli Başlı Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulamaları.6755
2008Serenay HENGİRMENPiyasaya Giriş Yöntemi Tercihleri Açısından Türkiye'de Yeni Uluslararası Doğrudan Yatırımlar.6759
2008Şerife Nur BAYARGörev Zararı Uygulamasının KİT Mali Dengesine ve Kamu Finansmanına Etkisi6758
2008Şeyma KİBRİTBorç Yönetimi Açısından Türev Ürünlerin Kullanılması ve Kamu - Özel Sektör Karşılaştırması.6770
2008Tarık AKINFinansal Küreselleşme Kavramı ve Finansal Küreselleşmenin Cari İşlemler Hesabı Üzerine Etkileri6750
2008Yiğit K. YAŞARBütçe Açığı ile Cari İşlemler Açığının Uzun Dönemli Etkileşimi (İkiz Açılar Hipotezi): Türkiye Örneği6752
2008Zeynep BOĞA"Credit Default Swaps" (CDS) Piyasalarındaki Gelişmeler, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Örneği.6751
2007 Elif KÖSEOĞLUBankacılık Sektöründe Hızlı Kredi Genişlemesi: Ülke Örnekleri ve Türkiye Değerlendirmesi6741
2007Erinç İPEKGelişmekte Olan Ülkeler Tarafından Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Borç Geri Alımı İşlemleri6740
2007Fatih BOZKURTAktif Nakit Yönetimi Ülke Uygulamaları ve Türkiye6744
2007Gökhan KAYALITürkiye'de Elektrik Enerjisi Üretiminde Nükleer Enerji Seçeneğinin Değerlendirilmesi6739
2007H.Hakan YAVUZEkonomik Haberlerin Devlet İç Borçlanma Senetlerinin İkincil Piyasasına Etkileri6742
2007Hande AVŞARBeklentilerden Farklılaşan Makro İktisadi Veri Gerçekleştirmelerini Menkul Kıymet Fiyatlarına Etkisi6746
2007Mehmet Alper BATURUluslararası Finansal Mimaride Asya Para Fonu6736
2007Mehmet Gökhan KARAKAYATürkiye'de Altın Üretimi, İhracatı, İthalatı ve Karşılaşılan Sorunlar6735
2007Osman GÜNDOĞDUDalgalı Kur Rejiminde Döviz Kurunun Belirlenmesi: Türkiye Uygulaması6734
2007Ö. Zeynep ÖZTÜRKPara Politikası Değişikliklerinin DİBS İkincil Piyasa Faizleri Üzerindeki Etkisi6745
2007Sedef YARGISALTürkiye'de Kamu Bankacılığının Avrupa Birliğine Uyumu6738
2007Yusuf ALTINTAŞDünyada ve Türkiye'de İlaç Sanayiinin Genel Durumu ve Kamu Harcamaları İçerisinde İlaç Harcamalarının Yeri ve Önemi6737
2007Zerrin KELEŞReasürans Denetimi: Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulaması6743
2006Bengü AYTEKİNTürkiye'de Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) Yatırımlarının Finansmanında Uluslararası Finans Kuruluşlarının Rolü6720
2006Deniz ARINSOYHazine Geri Ödeme Garantilerinin Değerlemesinde Uygulanabilecek Yöntemler6726
2006Emre KÖKERAkılcı Bekleyişler Kuramı Çerçevesinde Türkiye'de Devlet İç Borçlanma Senedi Piyasasının Fiyat Etkinliğinin Değerlendirilmesi6728
2006Evrim APANTürkiye'nin Yurt Dışına Doğrudan Yatırımları ve Türk Firmalarının Doğrudan Dış Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler6719
2006H.Alper MEMİŞVerim  Eğrisi Modelleri: Türkiye Uygulaması6718
2006M.Cengiz ARABACIDünya Otomotiv Sanayinde Yaşanan Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye'deki Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İlişkileri6721
2006Melis ATAMERHalka Açık Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi6729
2006Metin TEKTAŞTarımsal Desteklerin Gelir Etkileri:Sosyal Hesaplar Matrisi Uygulaması6771
2006N.Gülden ERGÖKMENKamu Emeklilik Sisteminden Bireysel Hesaplara Dayalı Fonlu Emeklilik Sistemine Geçiş Modellenmesi: Türkiye Uygulaması6727
2006Onur AKINKamu Sermayeli Şirketlerde Performans Ölçümü ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir İnceleme6723
2006Ömer Ethem BAYARTürkiye'de Dış Denge Perspektifinden Ekonomik Büyüme6725
2006Özgür OLGUNDünya Şeker Sektöründeki Değişim ve Türkiye: Sektöre Yönelik Bir SWOT Analizi6724
2006Serap CANSIZOĞLU ÖZTürkiye'de Özel Sektör Yatırımları Üzerine Ampirik Bir Çalışma6722
2005Ali Cemali PAKEROECD Ülkelerinde Hayat Sigortacılığı ve Özel Emeklilik Sistemlerine Yönelik Vergilendirme Politikaları ve Türkiye Örneği6696
2005Ali VARIŞLIKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Devlet Yardımları ve Türkiye Uygulaması6715
2005Alpay ZEYBEKTürkiye Sanayiinin Yoğunlaşma Verileri Kapsamında İrdelenmesi6698
2005Aslı OZARTürkiye’de Yerel Yönetim Projelerinin Dış Finansmanı, Bu Tür Projelerin Finansmanına İlişkin Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler6708
2005Didem ÖZDEMİR Özelleştirmenin Hukuki Boyutu: KİT’lerin Özelleştirilmesi Sürecinde Yargıya İntikal Eden Konuların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri6694
2005Emre TEKMENEnflasyona Endeksli Tahviller ve Türkiye Uygulaması6699
2005Erdal ALTUNCUÇevresel Riskler ve Sigorta6717
2005Gürkan GEZERFinansal Risklerin Sigortalanabilirliği6697
2005Hülya PAŞAOĞULLARIYenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı ve Türkiye Değerlendirmesi6706
2005Levent PARLAKGÜNEŞOtomotiv  Sektöründe Küresel Trendler ve Sektörün Türkiye’deki Geleceği6712
2005M.Emre ELMADAĞDevlet İç Borçlanma Senetleri Birincil ve İkincil Piyasasında Birincil Aracılık Sistemi: Türkiye Uygulaması6714
2005M.Sertaç KELEŞElektrik Enerjisi Talep Tahminleri ve Türkiye Ekonomisine Olan Etkileri6709
2005Mehmet KAYATMSF Hazine Borç Alacak İlişkisi Çerçevesinde, TMSF’nin Sorunlu Aktiflerinin Çözümlenmesinde Varlık Yönetim Şirketleri6705
2005Mete SAATMali Sektör Riskleri Açısından Devlet İç Borçlanma Senetleri; Türkiye Değerlendirmesi6716
2005Muharrem UMUTSigortacılıkta Makul Değer: Varlıklar & Yükümlülükler6713
2005Murat Özgün YAVUZTürkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği6704
2005Oğuzhan DEDEOĞLUIMF’nin Temel Finansman Kaynağı Olarak Kotalar, Alternatif Kota Dağılımları ve Türkiye’ye Etkileri6703
2005Ömer CİHANGelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri6695
2005Özge BÜYÜKYAĞCIOĞLUTürkiye’nin İhracat Performansının Seçilmiş Ülke Pazarlarına Göre Sektörel Düzeyde İncelenmesi6711
2005Özge DUMLUPINARTürkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı Kapsamında Şirket Kaydı ve Tasfiyesi Süreçlerindeki İdari Engeller ve Çözüm Önerileri6710
2005Serdar ÖZTOPALPerformans Göstergesi Olarak Alternatif Bütçe Açığı Kavramları: Türkiye Uygulaması6700
2005Süleyman ÖZTekstil ve Hazır Giyim Anlaşması’nın 2005 yılı İtibariyle Sona Ermesi ve Çin’in DTÖ’ye Üyeliğinin Türk ve Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Etkileri 
2005Yener YILMAZHazine Alacakları ve Türkiye Ekonomisi İçin Önemi6701
2005Zihni Uğraş ÜLKÜDöviz Piyasaları ve Döviz Kurlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği Üzerinde Analizler6702
2004Ahmet KESKİNLER Kura Dayalı İstikrar Programı: 2000 Yılı Türkiye Uygulaması6672
2004Alper Ahmet OĞUZYatırım Yeri Faktörünün Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi, Bir Yatırım Yeri Olarak Türkiye'nin Analizi6667
2004Atila TEKİNTürkiye'de Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri6675
2004Atila TUNCERDış Borcun Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği6670
2004Ayşe YİGİTDemiryollarının Özelleştirilmesinde Ülke Deneyimleri6681
2004Bülent KABAKCIMüşterek Hareket Hükümlerinin Gelişen Piyasalar Ülkeleri Borçlanma Maliyetlerine Etkileri ve Bu Maliyetleri Etkileyen Diğer Dinamiklerin Tespiti6691
2004Can KONYAİç Borçlanmada İhale Tekniklerinin Etkinliği-Türkiye İncelemesi6680
2004Demir Ahmet ŞAHİNAvrupa Birliği'nin Devlet Yardımları Kuralları ve Uygulamaları6683
2004Emek GÜNAYDINFinanse Edilebilir Bütçe Açığının Belirlenmesine Yönelik Dinamik Bir Model6688
2004Gaye KARAÇAYAvrupa Birliği Tek Elektrik Piyasası Hedefi Doğrultusunda Yeniden Yapılanan Elektrik Piyasalarında Pazar Yapısının Önemi ve Türkiye Çıkarmaları6677
2004Gökhan KARASUKamu İktisadi Teşebbüslerine Model Arayışında Kamu Bankaları Pratiği6682
2004Güneş Arkadaş AŞIKTaylor Kuralı ve Türkiye Uygulaması6689
2004K. Çağatay İMİRGİUluslararası Tahvil Piyasaları, Tahvil Piyasaları İhraç Prosedürleri ve Türkiye Deneyimi6690
2004Kayhan AKYILDIZTürkiye'deki Enflasyon Dinamikleri Üzirine Ampirik Bir Çalışma6664
2004Mine Nur ALTINBAŞSigortacılıkta Riske Dayalı Denetim6668
2004Olga AKÇADAĞReel Döviz Kuru ile Reel Faiz Oranı Arasındaki İlişki6665
2004Osman KILINÇELBüyük Ölçekli Türk Tekstil Firmalarının Rekabet Üstünlükleri ve Stratejileri6666
2004Özge İLERİUluslararası Para Fonu'nun (IMF) Koşulsallık İlkesi ve Türkiye Uygulaması6679
2004Püren TORUNTürkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Türkiye'nin AB Ülkeleriyle Rekabet Edilebilirliği6676
2004Rengin DİNÇERYap-İşlet-Devret Modelinin Uygulamasına İlişkin Bir Analiz6669
2004Serkan DEMİRELEnflasyon Hedeflemesi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği6686
2004Sibel ERKAL SAYINAvrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'deki İstihdam Politikaları6684
2004Z. Tuğrul GÖVERDoğrudan Yabancı Yatırımların Uluslararası Ticarete Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi6663
2003A.Gaffar ERBEKUluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) Prensipleri ve Türkiye Uygulaması6674
2003Mahir ÇİPİLDünyada Zorunlu Sigorta Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi6678
2003Mustafa BİTİRENTürkiye'de ve Dünya'da Telekomünikasyon Hukuku: Yeni Kavramlar, Sorunlar ve Öneriler6685
2003Ö. Çağlayan KOÇMali Krizler Sonrasında Reel Sektörün Yeniden Yapılandırılması: İstanbul Yaklaşımı6673
2003Ömer YALVAÇGelişmekte Olan Ülkelerin Döviz Kuru Rejimi Tercihleri6692
2003Seçil ÇİÇEKBütçe Açıkları ve Mali Uyum Süreci: Türkiye Örneği6671
2003Serdar ÜLKERElektronik Ticaretin Hukuki Boyutu6662
2003Yaşam BAŞTİMURAkaryakıt Ürünlerinde Fiyatlandırma ve Vergilendirme Politikaları6687
2002Alaattin ÖZYÜREKMilletlerarası Tahkimde Verilen Hakem Kararlarının Milliyeti  Sorunu ve Türk Hukukunda Başlıca Milletlerarası Tahkim Düzenlemeleri6636
2002Arzu  GÖKKILIÇDövize Dayalı Türev Araçlar ve Kamu Borç Yönetimi Kapsamında Kullanılabilirliği6129
2002Ayça KARACAEnflasyonla Mücadelede İsrail Örneği6634
2002Ayşe DENİZDış Borçlanmada Risk Yönetimi6628
2002C.Sanem CANDARSigorta Muhasebesi ve Mali Tabloların Diğer Sektörlerden Farklılaşması ve Analizi6638
2002Dilek YİĞİTAvrupa Birliği'nin Bütçesi6649
2002Emre BALIBEKİç Borçlanmada Risk Yönetimi-Türkiye İrdelemesi6629
2002Esin TÜRKEŞTürkiye'de Gemi İnşa Sanayi; Mevcut Durumu Diğer İhracatçı Ülkeler İçindeki Yeri ve Uluslararası Standartlar Açısından incelenmesi6633
2002Handan ALANSALYatırım Promosyon Ajansları6644
2002Korhan ERDOĞAN1998 Malezya Krizi ve Krizden Çıkış Yolu Olarak Sermaye Hareketleri Kontrolünün IMF Politikaları Karşısında Başarısı6631
2002M.Tuğrul VEHBİTürk Dış Ticaretinin Tahmini:Hata Düzeltme Modelinin Bir Uygulaması6650
2002Mehmet AKKULGelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Liberalizasyon Sürecinde Yaşanan Bankacılık Krizleri6648
2002Melike EĞİLMEZLEREkonomik Küreselleşme: Dünya Ticaret Örgütünün Bu Süreçteki Rolü6643
2002Mustafa HAMAMCIOĞLUDoğal Afet Sigortaları6642
2002N.Candan CANBEYLİBütünleşme Hareketlerinin Sermaye Hareketleri Üzerindeki Etkileri6635
2002Necati Önder ORUÇAvrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Demir-Çelik Sektörünün Durumu ve Devlet Yatırımları Alanında Uyum Süreci6630
2002Püren AKÇALIAvrupa Birliğinde KOBİ Destek Mekanizmaları6647
2002Soner AKDOKURKüresel ve Bölgesel Düzeyde Şirket Birleşme ve İktisap Kavramları ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Entegrasyon Sürecine Etkileri6645
2002Tahir CANATANİstikrar Politikalarında Yaklaşımlar, Ülke Deneyimleri ve 2000 Yılı Enflasyon Mücadele Programı6641
2002Taşkın TEMİZ1994 Meksika Krizi: Krizi Oluşturan Koşullar ve Krizden Çıkış Politikaları6640
2002Yasin AKAR Kamu Harcama Yönetiminde Disiplin ve Etkinlik6637
2000Begüm  AYDINLI Tarımsal Ürünlerde Vadeli İşlemler (Forward-Futures)Türkiye Uygulaması ve İzmir'deki Pamuk Üzerine Vadeli İşlem Piyasası Çalışmaları 6579
2000Bengi  KİBRİTÇİOĞLU Finansal Krizler: Belirleyicileri, Öngörülebilirliği ve Yayılma Etkisi 6600
2000C.Memduh  ERDEM Bütçe Şeffaflığı ve Disiplini: Türkiye'de Bütçe Şeffaflığı ve Disiplini Bozan Unsurlar 6564
2000Cansel  ŞERMET KİT Sisteminin Kamu Finansmanı Üzerindeki Etkileri 6595
2000Ebru  ÖCEKTarımsal Destekleme Yöntemi Olarak Doğrudan Gelir Desteği Sistemine İlişkin Çeşitli Ülke Uygulamalarının İncelenmesi ve Sistemin Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 6586
2000Ercan  TÜRKÜNERBankaların Risk Bazlı Sermaye Rasyolarına Göre Sınıflandırılması ve İzlenmesine Yönelik Bir Sistem 6599
2000Esin  ULUSOY Bankacılıkta Kredi Riskinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler 6563
2000Evren DİLEKLİDolarizasyon Olgusu ve Türkiye'de ve Dünya'da Ekonomi Politikaları Üzerindeki Etkileri6604
2000Eylem  VAYVADA Devlet İç Borçlanma Senetlerinde Endeksleme: (İç Borç Stokunun Endekslenmesine İlişkin Türkiye Modeli)  6583
2000F. Dilek  UZUNKAYA Türkiye'de Gıda Sanayii, Yabancı Sermayenin Sektördeki Durumu 6570
2000G. Banu  KÜÇÜKYUMUK Piyasa Ekonomisine Devlet Müdahalesi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi; Mevduat Sigorta Sisteminin Analizi 6577
2000H. Serkan  SİLAHŞÖR Para Kurulu Sistemi, Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme 6568
2000H.Aslan  AKPINAR Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki ve Korunmasında İkili, Bölgesel ve Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar: Yerleşik Uygulamalardan Yeni Yönelimlere6578
2000Hakan  TOKAÇ Dış Borçlar Kapsamında Koşullu Yükümlülüklerden (Borç Garantisi, Döviz Kuru Garantisi ve Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamında Verilen Garantiler) Kaynaklanan Sorunlar, Türkiye ve Diğer Borçlu Ülke Uygulamaları ile Çözüm Önerileri 6585
2000İlker  TOKAY Teknoparkların Devlet Destekleri ile Teşviki Halinde Teknolojik Gelişmeye ve Türkiye Ekonomisine Olabilecek Katkıların Değerlendirilmesi 6581
2000İzzet  YERDEŞ Kamu Kesimi Dış Borçlanma Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler ve Bunun Sebepleri 6589
2000K. Gülsün  BOR Kamu Harcamalarının Etkinliğinin ve Performansının Ölçülmesi 6573
2000Lerzan  ÜLGENTÜRK Risk Sermayesi Finansman Modeli ve Türkiye Uygulaması 6565
2000M. Ali  ÇOLAKOĞLU AR-GE Faaliyetlerinin AB ve Türkiye'deki Durumu ve İlgili Teşvik Politikalarının Değerlendirilmesi 6588
2000M. Selim  USLU Türkiye'de Elektronik Sektörü ve Sektörün Teşvik Politikalarındaki Yeri 6574
2000M. Tolga  YÜCEL Para Kurulu Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği 6575
2000M.Şebnem  KAYIRAN İkinci Kuşak Reformlar Çerçevesinde IMF ve Dünya Bankası Politikalarının Değerlendirilmesi 6587
2000Mehmet  DÜNDAR Türk Otomotiv Sanayiinin Genel Konumu, Gümrük Birliği'nin Sektöre Etkileri ile Yabancı Sermayenin Sektördeki Durumu 6582
2000Mehmet  HÖBEKEnflasyonla Mücadele ve Kur Hedeflemesi6603
2000Mete  KABAN Adli ve İdari Açıdan Bankacılık Suçlarının Değerlendirilmesi 6593
2000Murat  KAYACI Nüfusun Yaşlanması, Emeklilik Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Reform Hareketleri 6598
2000Mustafa  AKMAZ İşsizlik Sigortası 6567
2000Mutlu  YILDIRIM Görev Zararı Alacaklarının Kamu Bankaları Mali Bünyeleri ile Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Bankaların Yeniden Yapılandırılma Gerekliliği 6566
2000Orhan  ARSLAN Türkiye'de Çimento Sektörünün Mevcut ve Geleceğe Yönelik Durumunun Değerlendirilmesi 6591
2000Ö.Gül ERTUĞRULAvrupa Birliğine Tüm Üyelik Aşamasında Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Mevcut Durumu, Karşılaşacakları Sorunlar ve KOBİ'lere Yönelik Devlet Yardımları 6580
2000S.Özlem  ÇABUK Türkiye'de Tarımsal Destekleme, Uruguay Round, Gümrük Birliği ve Tarımda Yeniden Yapılanma 6584
2000Saltuk  ERDEMLİ Avrupa Topluluğunda Gemicilik Sektörüne Verilen Devlet Yardımları ve Tükiye'deki Uygulamalarla Karşılaştırılması 6572
2000Selen  ALTAN Teknoparklar; Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği 6569
2000Şahin  SARIKAYA Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması 6590
2000Şule  ŞAHİNARSLAN Kentsel Altyapı Projelerinin Finansmanı Yerel Yönetimlerin Dış Finansman İhtiyaçları ve Sürdürülebilir Finansman Modelleri 6592
2000Şükrü  ÇETİNKAYA Prim Portföyünün Sigorta Şirketlerinin Mali Oranlarına Etkisi 6571
2000Teoman  ÖZBIYIKBankacılıkta Düzenleme, Gözetim ve Denetim: Makroekonomik İstikrara Etkileri 6594
2000Türker YÖNDEMTürkiye'de Özel Sektörün Uluslararası Proje Finansmanı Yoluyla Altyapıya Katılımında Yaşanan Deneyim ve Geleceğe Yönelik Değerlendirilmesi6602
2000Uluç  İÇÖZ Dünyada ve Türkiye'de Hayat Sigortacılığı Uygulamaları 6576
2000Y.Rıza  UZUNPOSTALCI Internet ve Güvenlik Altyapısı: Hazine'de Güvenlik Uygulamaları 6597
2000Zeynep  DURU Kredi Değerlendirme Kuruluşları ve Türkiye Uygulaması 6596
1999A.Haydar  COŞKUNSosyal Güvenlik Reformu 6542
1999Ahu Gökben  YENERDünya Bankası Garanti Programı 6550
1999Alper  ALANSAL Demir - Çelik Sanayii'nin Durumu, Gümrük Birliği'nin Sektöre Etkileri 6548
1999Armağan  KOÇ Ücret Politikaları ve Enflasyona Endeksli Ücret Artışlarının Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hesaplarına Etkisi 6535
1999Arzu  AYTEKİN Hazine'nin Borçlanma Politikası ile Merkez Bankası'nın Kur ve Faiz Politikaları Arasındaki Etkileşim 6533
1999Aysun  BULGURLU ARIKANT.C. Ziraat Bankası'nın Tarım Politikaları İçindeki İşlevi ve Yeniden Yapılandırma Gereği 6543
1999Ayşe  AKKİRAZ Altyapı Projelerinin Finansmanı ve Türkiye Uygulaması 6560
1999D.Murat  YILMAZ Dış Borçta Piyasa Riskinin Belirlenmesi ve Tahvil Portföyü Üzerine Bir Uygulama 6561
1999Defne  ATA Dünya ve Türkiye Deneyimleri Işığında Mali Serbetleşmenin Makroekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri 6549
1999Didem Bahar ÖZGÜNKamu Açıkları ve Enflasyon: Türkiye İçin Ampirik Bir Çalışma6747
1999Ercan  ÇALIŞKAN Finansal Kiralama Sektörünün Mali Sistem İçerisindeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri 6551
1999Esra  ERGÜL Madenciliğin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler 6555
1999F.Ebru  EŞDUR Sigortacılık Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri 6546
1999Fırat OĞUZMakroekonometrik Modelleme ve Politika Uygulamaları: Dünya Modelleri ve Hazine Modeli'nin Göreli Analizi6748
1999Gamze UĞURTürkiye'deki Enflasyonun Öncü Göstergeler Yaklaşımı ile Öngörümü6749
1999Gülengül  ARAT Bir Varlığa Dayalı Finansman Uygulaması Proje Finansman Uygulaması Proje Finansmanı 6554
1999Gürkan ATEŞ Bankacılıkta Kriz Nedenleri ve Krize Karşı Uygulanabilecek Politikalar 6545
1999Hüseyin  DOĞAN Gelişen Ekonomilerin Liberalleşmesi ve Dış Borç Yapıları Üzerine Etkileri 6552
1999İ. Kaler  HÜRCAN Enflasyon Kavram ve Dinamikleri 6537
1999İhsan  ÜLGENTÜRK Mevduat Sigortası Sistemleri, Uygulama Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması 6559
1999Kemaleddin  KOYUNCU Türev Ürünlerinin Mali Piyasalardaki Fonksiyonları, Yetkili Otoritelerce Düzenlenmesi Denetlenmesi ve Türkiye'deki Mevcut Durum ile Yapılacak Düzenlemelere İlişkin Öneriler 6538
1999N. Ebru  ÖZDEMİRŞirket Birleşmeleri ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Entegrasyon Süreci Üzerine Etkileri 6536
1999N.Şerif  ÇAKIRSOY Teşvik Politikalarının 1980 Sonrası Türkiye'nin Dışa Açılma Sürecindeki Gelişimi 6544
1999Oya  ALİZ Türkiye'de Tekstil Sektörünün Mevcut Durumu, Devlet Yardımlarının Sektöre Sağladığı Rekabet Gücü ve Sektörün Geleceği 6556
1999Özgür  DEMİRKOL Sermaye Hesabı Konvertibilitesi: Uluslararası Para Fonu'nun Rolü ve Türkiye 6540
1999Özlem  OSMANÇAVUŞOĞLU Hayat Sigortalarında Aktüerya 6558
1999Özlem  YENİ Tarım Ürünleri Vadeli İşlemler Piyasasında Pamuk Örneğinin Analizi 6541
1999S.Temur  ÜNAL Doğal Tekellerde Özelleştirme 6553
1999Samih  GÜVEN Türkiye'de 1980 Sonrasında Kredi ve Menkul Kıymet Piyasalarının Gelişimi ve İktisadi Büyüme 6562
1999Seyfi  DÖM Özel Sigortacılığın Denetlenmesi6557
1999Sezer  ALCAN Türkiye'de Elektrik Enerjisi Sektöründe Özelleştirme ve Regülasyon 6534
1999Tuba AKKİRAZ Türk Bankacılık Sisteminde Karlılık Sermaye İlişkisi 6539
1999Yasemin  HÜRCAN Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, Önemi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi 6532
1999Zekeriya  DURSigorta Şirketlerinde Erken Uyarı Modeli Çerçevesinde Mali Analiz 6547
1998Ali  ACAR 2000 Yılı Sorunu ve Hazine Müsteşarlığının Fonksiyonlarını Sürdürmesine Etkileri ve Çözüm Önerileri 6531
1998Berna  ŞİRİNSosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu: Prim Gelirleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma 6529
1998Hüseyin  ERDAĞHazine'nin Karar Alma Sürecinde Ekonomik Verinin Önemi ve Ekonomik Göstergeler Bilgi Sisteminin Rolü6527
1998Lütfiye  BİLGİN Kamu Kurumlarında Personel Alımı ve İstihdam Şekilleri 6523
1998Neylan  EGE Iç Borçlanmanın Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Borç Yönetimine Etkisi 6525
1998Nurtaş  KARBUZ Elektronik Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı 6530
1998Osman  TOPTAN Toplam Kalite İçinde Proje Yönetiminin Önemi ve Hazine Projelerine Uygulaması  6528
1998Ş. Ahmet  AKIN Hazine'nin Bilişim Teknoloji Politikaları ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Yeni Politika Önerileri 6526
1998Şebnem  ULUSOY Avrupa Entegrasyonu ve Sigortacılık 6524
1998Zeliha  ERCANYatırım Bankacılığı ve Türkiye Uygulaması6522
1997A.Emre ÖZERFactoring Şirketlerinin, Finansal Kiralama Şirketlerinin, Tüketici Finansman Şirketlerinin ve Özel Finans Kurumlarının Yapıları Genel İşleyişleri ve Mali Piyasalardaki Finansman Fonksiyonları6225
1997A.Yılmaz      YILDIZ Devletin Kalkınmada Rolü:Uzakdoğu Asya Kalkınma Modelleri6137
1997Ahmet Levent YENERDünya Bankası Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması6174
1997Ali Caner  GÜRERSelüloz ve Kağıt Sanayinin Genel Konumu, Gümrük Birliğinin Sektöre Etkileri ile Yabancı Sermayenin Sektördeki Durumu 6513
1997Ayhan TÖZERMakroekonomik Dengeler Açısından Optimum Dış Borçlanma Kapasitesi:Teori ve Türkiye Uygulaması6123
1997Aylin ÖZEYPara Programı Uygulamaları, Sonuçları:Teori ve Türkiye Deneyimi6259
1997Buminhan AKINKatastrofik Rizikolar ve Türkiye'de Deprem Sigortası6160
1997Çamay ÖZALPAsya-Pasifik Bölgesindeki Ekonomik Bölgesel Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye'nin Bu Pazarlardaki Şansı6184
1997Hatice  GEYLANİ ERDİ Enerji Sektöründe Teşvik Uygulamaları, Yap-İşlet-Devret (BOT) ve Özelleştirme Politikaları Çerçevesinde Bir Değerlendirme6517
1997İ.Aylin GÖZGÜÇYap-İşlet-Devret Modeli ile Klasik Finansman Modelinin Karşılaştırılması6127
1997İbrahim Cezmi BİRERKıyı Bankacılığı ve İşlevi6224
1997İzzet BALCIEkonomi Politikalarının Oluşturulması ve İzlenmesinde Bilgi İşlem Merkezlerinin Yapısal Örgütlenmesi ve Hazine Müsteşarlığı Bilgi İşlem Merkezi6491
1997Kenan ŞAHİNKamu Finansmanı ve Özelleştirme: Kamu Finansmanı Politikalarının Özelleştirme Üzerindeki Etkileri  Özelleştirmede Gelir Artırıcı ve Alternatif Yöntemler 6520
1997Kubilay  YILMAZ Türkiye'de Para Arzını Belirleyen Faktörler ve Merkez Bankası Bilançosunun Yorumlanması6515
1997M. Tanay UĞURALKamu Ortaklığı Fonu Kaynaklı Altyapı Yatırımlarının Finansmanı ve Mevcut Projelerin Tamamlanmasında Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Yap-İşlet-Devret6119
1997Mehtap GÜNDÜZAvrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde Tarım Ürünleri Fiyat Mekanizmaları ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Analiz6241
1997Murat ALICIBölgesel Ekonomik Entegrasyonların Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi ve Gümrük Birliği'nin Türkiye'deki Yabancı Sermaye Yatırımları Açısından Değerlendirilmesi6240
1997Müberra GÜNGÖRUluslararası Hizmet Yatırımları, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Bu Çerçevede Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli6323
1997Nezih AĞANEnformasyon Ekonomisinin Performans Göstergeleri6490
1997Nilüfer ERGÜNOECD Ülkelerinde Kamu Maliye Reformları ve Türkiye Değerlendirmesi6306
1997Özlem PEKERRisk Yönetiminde Piyasa Riski Ölçümüne Yeni Bir Yaklaşım:Value-At Risk6243
1997Selim YEŞİLBAŞKamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile İlgili Sorunlar-Özelleştirmede Başarı Koşulları6242
1997Tekin  ÇOTUKUluslararası Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borçlanma  Kaynakları Üzerindeki Etkileri6514
1997Tuvana  AKAYEkonomik Kararların Oluşturulma ve İzlenmesinde Uygulama Geliştirme Projelerinin Yönetim Süreçleri ve Hazine Müsteşarlığı Uygulaması6432
1997Ufuk  GÜVEN Telekominikasyon Sektöründe Regülasyon ve Özelleştirme Açısından Türkiye Uygulaması6311
1997Yasemin  BAL Kamu Açıkları ve Döviz Kuru Politikaları Bağlamında Makroekonomik Politikaların Büyüme Sürecine Etkisi:Teori ve Türkiye Deneyimine Ampirik Bir Yaklaşım6165
1996Aslı  SARAÇOĞLU Dış Borçların Yeniden Yapılandırılması 6438
1996Ayla  GÖZLER Türkiye'deki Petrol Rezervleri ve Sektörün Gelecekteki Beklentileri 6285
1996Aylin  NALBANT Bankacılıkta Faiz ve Kur Riski Yönetimi ve Türkiye Uygulaması 6043
1996Ayşegül  SEMİZ Dünya ve Türkiye Açısından Sürdürülebilir Kalkınma 6290
1996Bülent KÖSEBilgi Çağı ve Ekonomik Karar Alma Sürecinde Hazine Müsteşarlığının Kurumsal Kimliğine Etkileri6658
1996Canan  BUMİN Türk Bankacılık Sisteminde Kamu Bankalarının Verimliliği, 1986-19946282
1996Çiğdem  KÖKEN Enflasyonla Mücalede Nominal Çapa Yöntemi ve Türkiye'ye Uygulanabilirliği 6198
1996Dilara  SALTIK Türkiye'de Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayinin (Sigara) Mevcut Durumu Yabancı Sermayeli Yatırımlarının İncelenmesi ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Sektörün Değerlendirilmesi 6272
1996F. Leyla  ÖZDİCLE Türk Bankacılık Sisteminde Piyasa Yapısı ve Optimal Banka Ölçeği - Özel Mevduat Bankaları İçin Bir Araştırma 6079
1996F.Özlem  NUDRALI 1980 Sonrasında Türkiye'ye Yabancı Sermaye İlgisi ve 1984-1993 Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Niteliklerine İlişkin Bir Ön Çalışma 6346
1996Faruk  CÖMERT Türkiye'ye Yabancı Sermaye Girişinde Özelleştirmenin Rolü, Etkisi ve Değerlendirilmesi 6128
1996Firdevs M. OLCAY Gümrük Birliği Sürecinde Mali Yardımların Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) Etkisi 6476
1996Gülin  YÖRÜK Türkiye'de Uygulanan Döviz Kuru Politikaları ve Ödemeler Dengesine Olası Etkileri 6220
1996Gülsema  AYDEMİR Türkiye'de Ekonomi Bilgi Sistemleri ve Dünya Bankası Veri Sistemleri Projesi Dahilinde Hazine Müsteşarlığı Ekonomi Bilgi Sistemi: Bir Model Çalışması 6317
1996Gürol  BAŞARAN Türkiye'de Madencilik Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeci KİT'lerin Ekonomik Yapısı ve Madencilikte Özelleştirme 6519
1996Hakan  AKLAR 1994 Mali Krizi - İç Borçlar Açısından Çıkartılacak Dersler 6088
1996Haluk  GÜNDEMİR Kamu Sektöründe Sağlık Sisteminin Finansmanı ve Diğer Dünya Ülkeleri ile Karşılaştırılması 6082
1996Hurşit  GÜNDOĞAN Gümrük Birliği Sonrası Yeniden Yapılanma Sürecinde Uygulanacak Teşvik Politikalarında Sektörel Cazibe Merkezlerinin Oluşturulması 6068
1996İsmail   ÇİLOĞLU Geçmiş Teşvik Uygulamalarının İrdelenmesi Ekonomik Etkinlikleri ve Sonuçları 6041
1996Kadir KANAT Türkiye'de Demir-Çelik Sektörünün Gelişimi, Mevcut Durum ve Uzun Madde Ürünlerinde Alınması Gereken Önlemler  6218
1996Levent  DEVECİ Bankacılıkta Likidite ve Güvenlik 6116
1996Mehmet  MURAT Uluslararası Özel Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Türkiye 6276
1996Mehmet Yurdal ŞAHİN Güneydoğu Anadolu Projesinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri,  Önemi ve 2000'li Yıllarda İstihdama Katkısı 6275
1996Mete  BUMİN Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi, WTO ve OECD Uygulamaları 6324
1996Murat  YILDIZ Türkiye'de  Denizcilik Sektörünün Ekonomiye Katkısı, Sorunları, Çözüm Önerileri 6222
1996Murat SAVAŞModern Anlamda Dış Borç Yönetimi Teknikleri ve Enstrümanları Teori ve Türkiye Uygulaması 6521
1996Mustafa  BORAN Stratejik Dış Ticaret Teorisi Çerçevesinde Türk Sanayinin Genel Değerlendirilmesi 6070
1996Mustafa  YALÇIN Altın Borsasının Ülke Ekonomisine Etkileri: Altın Rafinerisinin ve Gelişen Altın Madenciliğinin Bu Kapsamda Değerlendirilmesi 6209
1996N. Şirin  GÖKTAŞ Devlet - Vatandaş İlişkileri ve Hazine Müsteşarlığı'nın Bu İlişkiler İçerisindeki Konumu 6352
1996Ö. Faruk  CENK Türkiye'de Dünya Bankası Kredilerinin Kullanımı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 6124
1996Özlem  KARADUMAN Türkiye'de Otomotiv Sanayinin Durumu ve Gümrük Birliğinin Bu Sektörümüze Muhtemel Etkileri 6069
1996Reha  AVKIRAN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomisi İleriye Yönelik Yaklaşımlar ve Türkiye Ekonomisine Etkileri 6251
1996Semiha  KARAKURT Tarımsal Destekleme Sistemi Tarımsal KİT'ler ve Özelleştirme 6167
1996Serap  İSTEMİAvrupa Topluluğunda Rekabet Kuralları ve Bu Bağlamda Türkiye'nin Durumu 6284
1996Şule  KARASU Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Mali Tablolarının Analizi ve Düzenlenen Mali Tabloların Avrupa Birliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 6263
1996Turan ZAİMSigortacılık Sektöründe Denetim6254
1996U.Kaan  ÜNVERKİT'lerde Performans Değerlendirmesi ve Performans Kontratı Sistemi 6154
1996Z.Müjgan  KAYA Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Avrupa Birliği Sürecinde Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri 6475
1996Ziya  BADUR Teşvikli Yatırımların Çorum İline Katkısı "Kalkınmada Çorum Modeli" 6274
1995A. İrem  AYDOĞDU Demir Çelik Sektörü ve Yabancı Sermaye Açısından İncelenmesi 6348
1995A. Mehmet  YARDIMCI Türkiye İçin Alternatif Bir Enerji Kaynağı, Nükleer Enerji6102
1995A. Ünlü  ERDOĞAN Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yatırım ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve İzlenmesinde Otomasyona Geçişin Etkileri ve Yönetim Bilgi Sistemleri Açısından İncelenmesi 6405
1995A. Yüksel  MERT Bir Finansal Enstrüman Olarak Menkul Kıymete Dönüştürme (Securitization)  6017
1995A.İhsan  İKİZOĞLU Uluslararası Kuruluşlara Türkiye'nin Yaptığı Katkı Paylarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6309
1995A.Remzi  ERDEM Elektronik Sanayii Özelinde: Türkiye'deki Teşvik Politikaları ve Uygulamalarının Küresel Boyutlarda Somutlaşan Sanayileşmenin, Ticaret, Teknoloji ve Yatırım Akımlarının Yeniden Yapılanışı Olgusu Bağlamında Değerlendirilmesi 6031
1995Aydın  ÖKSÜZ İhracat ve Yatırım Teşvik Fonlarının Genel Değerlendirilmesi 6036
1995Aziz  TOL Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Tedbirler ve Yatırım Maliyetlerindeki Yeri 6316
1995B.Ersoy  PAMUKSUZ Resmi Destekli İhracat Kredileri, Etkileri ve Türkiye Örneği 6023
1995Burak  DESTE Kamu Ortaklığı Fonu Altyapı Yatırımlarının Genel Analizi, Sonuçları ve 1985 - 1995 Dönemine Enflasyonist Etkileri 6093
1995Candan  ÖZCAN Dış Finansmanla Sağlanan Proje Kredileri Kullanımlarının Ödemeler Dengesi ve Bütçe Açısından Değerlendirilmesi 6407
1995Cavit  ÖZDEN Avrupa Para Sistemi 6029
1995Cem  ERSÖNMEZ Yap - İşlet - Devret Modeli ve Modelin Finansmanına İlişkin Bir Analiz 6130
1995Çağrı  DÜNDAR Türkiye'de ve Dünya'da Alüminyum Sektörünün Yapısı Sorunları ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri 6378
1995Dilara  BAŞARIR Türkiye'de Konut Finansmanı 6106
1995Durmuş  KAYRAK Otomotiv  Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayinde Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Çalışmaları ve Ürünleri 6238
1995Emine  KARAOĞLU Portföy Teorisi, Yatırım Fonları, Türk Yatırım Fonlarının Değerlendirilmesi 6067
1995Emine  POYRAZ 1985-1995 Yıllarında Dış Borçların Ekonominin Genel Dengesi ve Ödemeler Dengesi Üzerindeki Makro Analizi 6217
1995Ercan  ŞENDİL Optimal Dış Borçlanma6125
1995Esra E.  KERMAN Turizm Sektöründe İşgücü Eğitimi ve İstihdam 6166
1995Gülay  AKGÜL Konvertibite ve Türkiye'deki Uygulamaların Değerlendirilmesi 6343
1995Güniz  ÜNSAL Kamu Ortaklığı Fonunun Finansman Teknikleri ve Sermaye Piyasasına Etkileri  6356
1995H. Uğurhan KARACASorumluluk Sigortaları (Özellikleri-Türleri)6253
1995Hakan  MUTLUAY Türk Kambiyo Rejimindeki Değişikliklerin Para Piyasasına Etkileri 6146
1995Hakan  SÜMER Uzakdoğu ve Asya Ülkeleri ile Ülkemizde Uygulanmakta Olan Yabancı Sermaye Teşvik Programlarının Karşılaştırılması  6299
1995Hakan ERŞENTürkiye'de Otoyol Finansmanı ve Alternatif Çözümler 6383
1995Hasan  AKDEMİR Türkiye'de Dondurulmuş Meyve ve Sebze Sektörünün Gelişimi ve Geleceği Üzerine Araştırmalar 6178
1995Havva BAZKIR Gümrük Birliği Kapsamında Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Durumu 6201
1995İ.Metin  ÇETİN Bankacılıkta Kur Riski ve Döviz Açık Pozisyonlarının Özkaynakların Belirli Bir Oranı ile Sınırlandırılmasının Türk Bankacılık Sistemine Muhtemel Etkileri 6115
1995İdil  YALÇIN Dünya'da ve Türkiye'de Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği 6297
1995İlknur  KAYA Mal Borsaları ve Türkiye'de Pamuk Borsası6308
1995İsfandiyar  KILIÇ Havayolu Taşımacılığı ve Finansal Kiralamanın ve Sektördeki Rolü 6239
1995İsmail  KAYALI Organizasyonlarda Bilgi İşlem Kaynaklarının Yönetimi (Konfigürasyon Yönetimi) 6470
1995Jale  GÜRSESLİ Ekonomi ve Finansman Politikalarında Kredibilite Faktörü (Borç Yönetim Açısından Yaklaşım) 6161
1995Jülide  HAMZAKADI Kamu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması 6250
1995Kaan  SAYIN Tarımı Destekleme Politikalarımızın Uluslararası Yükümlülüklerde Gözönüne Alınarak Değerlendirilmesi 6064
1995Kenan GÜÇLÜOLTürkiye'de Yat Limanları, Turizmdeki Yeri, Geleceği ve Yap-İşlet Devret Modeli Açısından Değerlendirilmesi 6350
1995M. Bahadır AĞCA Turizm Yatırımlarına Devlet Desteğinin Etkisi ve Bu Çerçevede 1985-1990 Döneminin Değerlendirilmesi 6211
1995M. Cüneyt  YENER Özelleştirme ve İstihdam Sorunu 6090
1995M.Kemal  YILMAZ Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği ve Türk Bankacılık Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi 6460
1995M.Sefa  PAMUKSUZ Türkiye'de Tahkim Uygulamaları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Bünyelerine Etkisi 6411
1995Mehmet  KARABULUT Bölgesel Kalkınmada Devlet Yardımları ve Avrupa Topluluğu ile Mukayesesi 6001
1995Meltem  KAVURMACIOĞLU ÜNSAL Kamu Kesimi Genel Dengesinde Yer Alan Fonlar ve Alternatif Bir Yaklaşım 6283
1995Mustafa  AYAZ Çokuluslu Şirketler ve Uluslararası Hizmet Ticareti 6448
1995Mustafa H.  CENNETOĞLU Türk Konfeksiyon Sektörünün Mevcut Durumu ve Türkiye'nin Gümrük Birliğine Katılımı ile Bu Sektörde Beklenen Gelişmeler 6022
1995Muzaffer  ERDOĞAN Türkiye'de Kağıt Sektörünün Mevcut Durumu ve Özelleştirme İmkanları 6221
1995Muzaffer  GÜR Türkiye'de Doğal Taş Sektörünün Durumu ve Yatırım Teşvik Tedbirlerinin Sektöre Etkileri 6461
1995Münevver  ŞANLIKüçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Dış Ticaretimiz Üzerine Muhtemel Etkileri6516
1995N. Kemal  ATALAN Yap - İşlet - Devret Modeli ile İlgili Tarihçe, Dünya'da ve Ülkemizdeki Uygulamaları Tatbikattaki Zorlukları, Çözüm Önerileri, İlgililerin Bu Modele Bakışı ve Temennileri,  Modelin Fayda ve Zararları, Sektörel Dağılımı Gelecekteki Durumu 6351
1995Neslihan  SELÇUK Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminin Hazine Müsteşarlığı Kütüphanesindeki Süreli Yayınlar Açısından Uygulanmasına Yönelik Bir Model Çalışması 6151
1995Neşe ÜLGENOlağanüstü Durum Kurtarma Teknikleri ve Müsteşarlık Bünyesindeki Bilgi İşlem Alt Yapısına İlişkin Yerel Olağanüstü Durum Planlarının Hazırlanarak Otomasyon Sistemimizin İşlerliğinin Artırılması 6425
1995Nihat  DOĞAN Makroekonomik Açıdan Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojisi 6355
1995Nilgün  PEHLİVAN İhale Teorisi ve Hazine İhale Sisteminin Değerlendirilmesi 6098
1995Nur ÇELİKERBütçe Finansmanında Dış Borçların Yeri ve Makro Değişkenler Üzerindeki Etkisi:1988-1995 Uygulamaları6333
1995Nursel H.  DURUCAKOĞLUKamu Açıklarının Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri 6189
1995Ramazan  TEZCAN Petrol Sektöründe Uygulanan Kur Garantisi ile Bu Kur Garantisi İçin Ayrılan Finansmanın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurtdışı Yatırımlarında Kullanılması Alternatifinin Değerlendirilmesi 6402
1995Ruşen  ÖZKÖKEkonomik Gerekleri ve Düzenleyici Fonksiyonları Bakımından Yetkili Müesseseler 6096
1995Saadet KÜÇÜKKamu Personeli Açısından Genel Emeklilik Rejimi 6364
1995Salih  ERCAN Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Gelişim Sürecinde İç ve Dış Pazardaki Rekabet Gücü6298
1995Sedat  ÇAL Uluslararası Kredi Anlaşmalarının Hukuki Boyutu 6149
1995Sedat  YÖRÜK Gümrük Birliği Sürecinde Yatırım Teşvik Uygulamalarının Türk Tekstil Sektörüne Etkisi 6258
1995Selamet  YAZICI Türkiye'de Tarım Sigortasının Önemi ve Geliştirme Yolları 6099
1995Serdar  GÜZEY Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 6237
1995Sevgi  BAKIRCI Uygulama Geliştirme Sürecinde Kalitenin Sağlanması ve Bu Amaçla Uygulanan Test Yöntemleri (Müsteşarlığımız Bünyesinde Bilgi İşlem Uygulamalarında Kalitenin Önemi)6113
1995Sibel  KARTAL Araştırma Kütüphanelerinde Kullanıcı Tercihlerinin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Hazine Müsteşarlığı Kütüphanesi Uygulaması 6321
1995Simten  DENEMEÇTürkiye'deki Lisans Anlaşmalarının Sektörel Dağılımı ve Mevcut Üretim Teknolojilerine Etkileri 6315
1995Suat  EMİRHANOĞLU Türkiye'de Makarna ve Bisküvi Sektörlerinin Mevcut Durumu, İhracat Potansiyeli ve Gümrük Birliği Açısından Değerlendirilmesi ve Sorunları 6007
1995Suat  ERTİLAV Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin Finansman Sorunları 6135
1995Suphi  İLDENİZ ABD'den Sağlanan Kredilerin Toplam Dış Borç Stoku İçindeki Yeri ile 1984-1994 ve 1995-2015 Dönemlerinde Türkiye'ye Getirdiği ve Getirecegi Ağırlık Toplam Borç Maliyeti Analizi ve Ortalama Faiz Yükünün Maliyet Üzerine Etkileri   6445
1995Şakire KURAL Gümrük Birliği Açısından Türkiye'de Fikri ve Sinai Haklar 6500
1995Şengül  SİSLİOĞLU 2000 Yılına Girerken Turizm Sektöründe Tanıtım ve Pazarlama 6152
1995Yalçın  NARİNOĞLU Türkiye'de Fon Sistemi6159
1995Yalçın  ÖKTEM Kambiyo Rejiminde Yeralan Sınırlamalar ve Düzenlemelerin Ekonomiye Etkileri ve Avrupa Birliğine Üyeliğimiz Süreci Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi 6459
1995Yaşar  YILDIZ Türkiye'de Çevre Hareketleri 6210
1994A. Caner  OKTAY Enflasyonla Mücadelede Parasal Programlama ve Türkiye Uygulaması 6157
1994A. Figen  ŞENGÜNLÜ Uruguay Round İle Hizmet Ticareti Genel Antlaşmasının (GATS - General Agreement on Trade in Services) Doğuşu, Üye Ülkelerin Bu Antlaşmadan Beklentileri 6192
1994A. Gökhan  KIZILARSLAN Almanya- Türkiye Dış Ticareti Üzerine Analitik Bir Çalışma : Almanya'nın Türkiye'den İthalat Talebi 6186
1994A. Ulvi  BAYCAN Müsteşarlığımız Yerel ve Geniş Alan Bilgisayar Ağının Oluşturulması ve Müsteşarlığımız Açısından Önemi6052
1994A.Mert  SUNAR Türkiye'nin Kredi Değerliliği Analizi 6087
1994A.Osman  YAMAKOĞLUYabancı Sermaye Açısından Türk Tekstil Sektörünün Üstünlükleri 6132
1994Adnan  ATAR Türkiye'nin Uluslararası Tahvil Piyasalarındaki Yeri 6145
1994Ahmet  ATAKER Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşmasının Öngördüğü Ekonomik Entegrasyon Modeli: Gümrük Birliği 6246
1994Akın  YÜCEL Enformasyon Teknolojisi, Bilgi Bankaları ve Bunların Müsteşarlığımız Fonksiyonları Açısından Önemi  6012
1994Alev  İZCİ Karaparanın Aklanmasının Önlemesine İlişkin Olarak Uluslararası Düzeyde Yürütülen Çalışmalar ve Gelişmiş Ülke Uygulamaları 6401
1994Ali Haydar  ELVEREN Türkiye'de Hayat Sigortaları: Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6205
1994Atanur  ÖZDEMİR Orman ve Ürünlerinin Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 6232
1994Aydın  OKUMUŞ Son On Yılda Uygulanan Teşvik Politikaları ve Elektronik Sanayii 6027
1994Aynur  GÜLDAMLA Serbest Bölgenin Kurulması ve Ekonomik Değerlendirme 6485
1994Aytaç  YENAL Türkiye İçin Yeni Dış Ticaret Ortakları: Türk Cumhuriyetleri 6164
1994Bahattin  ERBİL Uluslararası Hizmet Ticaretinin Liberalizasyonu Çerçevesinde Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Ortaklık İlişkilerimizde Yeni Bir Aşama 6357
1994Bahri  ÖZDEMİRÜlkemizde Bedelsiz İthalat Uygulamaları ve Sonuçları 6450
1994Behzat  ERTEN Tarımsal İhraç Ürünlerinin Standardizasyonu ve Kalite Kontrolu 6293
1994Belma  ÇİVİTCİOĞLU Uruguay Round Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri ve Nihai Senedi 6247
1994Bilal  YEŞİLTAŞ Serbest Bölgelerin Türkiye Ekonomisine Etkinliği ve Bu Etkinliğin Artırılmasında, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun Rolü 6203
1994Bülent  AKI Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Personeli 6143
1994Cem  ÖZŞEN Özelleştirme ve İşletme Değeri 6261
1994Cemali  ÇETİN Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri 6380
1994D. Arsın  ERPOLAT Borç Yönetiminde İleriye Dönük Tahmin Yöntemi:Teknik Analiz 6126
1994Deniz  YETKİN Avrupa Topluluğunda İhracat Teşvikleri Türk Sistemi ile Bir Karşılaştırma 6108
1994Doruk  SOMUNKIRAN Gümrük Birliğinin Gerçekleşmemesinin Türkiye'ye Maliyeti 6131
1994Edip  YILMAZ Enerji Sektörü ve Finansmanı 6006
1994Emel  YENER YAVUZ Araç Lastiği Sanayinin Türkiye'deki Gelişimi ve İhracat Potansiyeli 6103
1994Emrah  KARAKILIÇ Geleneksel Proje Finansmanı ve Bir Alternatif: Tahvil İhraç Kolaylığı 6185
1994Ender  ÖNCÜ Globalleşme ve Bölgeselleşme Süreçlerinde Asya-Pasifik Kuşağı ve Türkiye'nin Bu Kuşak ile İlişkilerine Genel Bir Bakış 6449
1994Erdoğan  ÖZTÜRK Üniversiteler ile Sanayi Kuruluşlarının İşbirliğinin Geliştirilmesi 6423
1994Erdoğan  YÜCEL Bilgi İşlem Merkezlerinde Yazılım Üretimi, Yazımı, Seçimi ve Müsteşarlığımız Fonksiyonları Açısından Önemi 6183
1994F.Dilek  KABUKÇUOĞLU Sigorta Sözleşmeleri 6206
1994Faruk  DEMİR Türk Bankacılık Endüstrisinde Verimlilik, Etkinlik ve Rekabet 6112
1994Ferhat ENGİNAYTürkiye'de Bitkisel Yağ Sanayiinin Sorunları ve Çözüm Önerileri6732
1994Feridun  BAŞER Uluslararası Teknoloji Transferi ve Türkiye 6047
1994Feryal  BABATürkiye'de Seramik Yer ve Duvar Karoları ve Sağlık Gereçleri Sanayii: Yatırım ve İhracat Potonsiyeli 6456
1994Füsun  ÇELEBİ Türkiye'de Kamu Harcamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri 6229
1994Füsün   TİRYAKİOĞLU Toplulukta Gümrük Birliği, Gümrük Birliği Kavramında 1992 Sonrasında Gelişmeler ve Türkiye - AT Gümrük Birliği 6016
1994Gamze  ARTUN Karşı Ticaret Uygulamaları ve İhracat Açısından Değerlendirilmesi 6049
1994Gonca D.  ERDENER Para Arzının Belirlenme Mekanizmaları Alternatif Bir Yöntemle Türkiye İçin Para Arzı Hesaplaması 6406
1994Gülnur  ZENGİN Stratejik Bir Enerji Kaynağı Olarak Petrolün Dünya Ekonomisine Etkileri 6453
1994Gülsüm  YAZGANARIKAN Türkiye'de Sürdürülebilir Kamu Açıkları 6101
1994H.Hilmi ÇAKIROĞLUTürkiye Tekstil Sanayii ve Yabancı Sermayenin Sektörün Gelişmesindeki Rolü6733
1994Handan A. AYTAÇ Türkiye Ekonomisinde Dış Borçlanmanın Önemi 6122
1994Hanife  SAYIN Türkiye'de İlaç Sanayinin Gelişimi ve Patent Kanunu ile İlişkisi6336
1994Harika R.  COŞKUNOĞLU GATT Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri ve Türkiye İncelemesi 6455
1994Hatice  KARADENİZ Turizm Sektörünün Önemi ve Bu Sektörle İlgili Teşvik Uygulama Politikaları 6215
1994Hülya  ATAK Proje Finansmanında Değerlendirme Teknikleri 6486
1994İbrahim  TOKGÖZ Türkiye Ekonomisinde Cam Sanayinin Yeri ve Önemi 6236
1994İzzet  ÜNVER Türkiye'nin Dış Borçlarının Bilgisayarda İzlenmesi 6171
1994Jale  AKTAŞ Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: Avrupa Para Sisteminin 1990'lardaki Durumu - Tek Merkez Bankası ve Tek Para Birimi 6208
1994Kenan  TAŞKENTLİSerbest Bölgelerin İşletme Şekilleri ve Sektörel Değerlendirilmesi6444
1994Kürşat  ÖNEN Tarımsal Kredilerin Tarımsal İşletmeler Üzerine Etkisi 6054
1994Levent VEZİROĞLU Türkiye'nin Dış Borç Yapısı ve Optimum Borçlanma Düzeyi 6170
1994M. Coşkun  CANGÖZ Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki Nedenselliğin Analizi 6394
1994M. Erhan  BATUR Yurtdışı Sermaye Yatırımları ve Yabancı Sermayeden Türk Ekonomisinin Beklentileri, Politika Tedbirleri ve Günümüzdeki Konum6399
1994M. Işıl  ÜNLÜ Türkiye'de Özelleştirme 6156
1994M. Murat  GÖĞÜŞ Ülkemiz Açısından Petrol Ekonomisi ve Hukuku 6295
1994M. Oğuz  CANPOLAT Türkiye'de Altın Madenciliği ve Geleceği 6111
1994M.Fatih  TURHAN Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Avrupa Topluluğu-Türkiye İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme 6045
1994M.Melih       BERBEROĞLUGİLUygulanan Yatırım Teşvik Tedbirlerinin Etkinliği ve Uluslararası Kurumlar Açısından Değerlendirilmesi6066
1994Metin  BAŞLI Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörünün Gelişimi 6278
1994Mustafa  KÖKSALYatırımların Yenilenmesi ve Modernizasyonu Kararını Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama 6063
1994Mustafa  SEVER Türkiye ve AT'nda Yağlı Tohum Üretimiyle Bitkisel Yağ Sektörünün Karşılaştırılması ve İthalatımızın Sektör Üzerindeki Etkileri 6110
1994Mustafa Yaşar ÇELİKTeknoloji Transferinde Lisans Anlaşmalarının Rolü6730
1994Müslüm  DEMİR İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi6467
1994Naciye  KAYA Türkiye'de İç Borç Sistemi ve Uygulamalardaki Son Gelişmeler 6327
1994Nadide  BÜYÜKÖZTÜRK Uluslararası Piyasalarda İhraç Olunan Hazine Tahvilleri ve Riske Karşı Korunma Teknikleri 6148
1994Necdet  ESER Ekonomik Bütünleşme Hareketleri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (KEİ) ve Türkiye 6454
1994Necla  ÜNSAL Uluslararası Çevre Anlaşmaları ve Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri 6053
1994Nihat  ALKAŞ Türkiye'de Çimento Sanayinin Gelişimi, Mevcut Durumu ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler 6304
1994Nilsu  DEMİRKIRAN İhracat Mevzuatı ve Uygulaması 6230
1994Nuray  KÖKSAL Türkiye'de Sera Sebzeciliğinin Yapısı, İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesi 6334
1994Nurhan UYDURANOĞLUTürk Hukukunda Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ve Benzeri Müesseseler6731
1994Osman  BOZTEPE Türkiye'de Pamuklu Sanayinin Değerlendirilmesi 6062
1994Oya  ATAYUygulama Geliştirmede Nesneye Yönelik Yaklaşım ve Hazine Müsteşarlığı Bünyesindeki Uygulaması 6104
1994Özgür  DALGIÇDevletin İç Borçlanma Politikasının Türk Mali Sistemi Üzerindeki Etkileri 6100
1994Özgür  PEHLİVAN Dünya Bankası Döviz Havuzu Sistemi ve Bu Sistemin Maliyet Analizine Bir Yaklaşım 6175
1994Özlem  EFE Türkiye'de Gübre Destekleme Sisteminin Değerlendirilmesi 6005
1994Özlem  OKTAY Merkezi Plan Ekonomilerinden Piyasa Ekonomisine Geçiş Orta ve Doğu Avrupa'da Özelleştirme Çalışmaları6318
1994Revza E. YEŞİLYURT Türkiye Çimento Sanayii ve Yabancı Sermayenin Sektörün Gelişmesindeki Rolü 6345
1994S.Fuat  KUMBARACI Avrupa Bütünleşmesi Çerçevesinde Türkiye-Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri İlişkileri 6002
1994Saim  YAZAR Türkiye'de Yaş Meyve - Sebze Üretimi ve İhracat Potansiyeli 6013
1994Sait  AKGÜN İhracat Teşviklerinin İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkisinin Niceliksel Olarak İncelenmesi 6354
1994Selahattin  TÜMER Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası 6332
1994Selim  ÇAKIR İç Borç Yönetimi ve Borçlanma Teknikleri 6326
1994Selma GÜRBÜZEREnflasyonun Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Enflasyonist Ortamda Gecikme Sürelerinin Vergi Gelirlerinin Reel Değeri Üzerindeki Etkisi (Tanzi Etkisi) Enflasyonun Gelir Vergisi Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkilerin 1988-1992 Dönemi İçin Hesaplanması 6518
1994Sema  ÖZKUTEN Roma Antlaşmasından Maastricht Zirvesine, Avrupa Topluğu'nun Gelişim Süreci, Kurucu Antlaşmalara Getirilen Temel Değişiklikler, Üçüncü Ülkelere ve Özellikle Türkiye'ye Yönelik Düzenlemeler 6074
1994Sennur  YÜKSEL Dış Ticaret Değerlerinin Mevsimsel Dalgalanmalardan Arındırılıp, Tahmini 6051
1994Serdar  AKINCI Uruguay Round Nihai Senedinde Yer Alan VI. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma 6337
1994Sevim  SEMERCİ Türkiye'de Finansal Kiralama ve Kiralama Yoluyla Yapılan İthalatın Yapısal Gelişimi ve Dış Ticaretimizdeki Yeri 6168
1994Sinan  YANAZ Dış Ticaretin Finansmanında Güncel Bankacılık Teknikleri (Leasing, Factoring, Forfaiting)6073
1994Süheyla  GÜNEŞ Serbest Bölgelerde Perakende Satış Uygulamasına Genel Bir Bakış 6040
1994Ş. Elvan  SUNAR Türkiye'nin Borçlanma Stratejisi Açısından Yeni Finansal Tekniklerin Önemi 6173
1994Şenol  SELVİ Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) 6391
1994Şükriye  KILIÇ Avrupa Topluluğu ve Topluluk Karşısında Türkiye'nin Bugünkü Durumu6292
1994Şükrü  KARBUZ Türkiye'de Sigortacılığın Denetlenmesi ve Sektörün Mali Yapısı Üzerine Etkisi 6262
1994T.İlker  ŞENEL Türkiye'de Dış Borçların Artış Sebepleri, Sektörel Dağılımı ve Makroekonomik Etkileri 6176
1994Tayyar  SÜSLÜ Türkiye - İran Ekonomik ve Ticari İlişkileri 6081
1994Tülay  BAYAR Tek Pazar Çerçevesinde Sermaye Piyasalarına İlişkin Avrupa Topluluğu Mevzuatı ile Mukabil Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Gerçekleştirilen Mevzuat Uyum Çalışmaları Sonucunda Bugüne Kadar Kaydedilen Gelişmeler 6257
1994Tülin  YÜCEL Finansal Kiralama ve Yabancı Sermaye Yatırımlarımıza Etkisi 6153
1994U. Salih  UÇAR İşbirlikli Veri İşlemenin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki Geleceği 6114
1994Ufuk  HAZIROLAN Para İkamesi Teorisinin Para Politikası ve Enflasyon Açısından Analizi 6313
1994Varol  ŞENEL Borçlanma Anlaşmalarında Yeralan Rehin Vermeme Hükmünün İncelenmesi 6409
1994Vural  TAŞKIN İşletmelerde Finansman Maliyetleri ve Özel Sektörün Yurtdışından Borçlanması 6429
1994Y. Müge  DOYRAN Enflasyon Muhasebesi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulaması 6019
1994Yavuz  BOZKURT Seramik Hammaddelerinin Gelişimi, Mevcut Durumu ve Gelecekte Alınması Gerek Önlemler 6302
1994Yinal  YAĞAN Dünyada ve Türkiye'de Petro Kimya Sanayii 6287
1994Yüksel  AKKUZUGİL Japon Kamu ve Özel Sektörün Temel Dinamikleri Aralarındaki İlişki ve Bağımlılıkları 6020
1994Z. Alev  AL Yürütmenin Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler 6474
1994Zeliha  DOĞAN Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme 6180
1994Zeynep  KÖSEOĞLU Globalleşme Süreci İçerisinde Türkiye'nin Yabancı Sermaye Politikaları 6480
1994Zübeyde  GÜVEN Türkiye'deki Kambiyo Düzenlemelerinin İhracat Yönüyle İncelenmesi 6163
1994Zülfikar  KILIÇ Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde MTM Modeli ile Tarımsal Sübvansiyonların İncelenmesi 6044
1993A. Savaş  ÜNAL Türkiye'de Hayvancılık Yatırımlarında Uygulanan Teşvik Politikaları 6260
1993A.Hamdi  DEREKÖYÇokuluslu İşletmeler, Joint-Venture Uygulamaları ve Türkiye Örneği 6142
1993Abdülkadir  TALİPOĞLU Tekstil İhracatında Gelişmeler Problemler ve Çözüm Önerileri 6265
1993Ahmet  BAK Türkiye'deki Ayakkabı ve Saraciye Sanayi Genel Durumu 6328
1993Ahmet  BÜYÜKKURVAYTeşvik Sistemleri ve Türkiye Uygulaması 6042
1993Ahmet  GÜNER Türkiye'nin Dünya Fındık Ticaretindeki Durumu 6028
1993Ahmet  YARDIMCI El Halıcılığının Türk Ekonomisindeki Yeri 6488
1993Ali  BOĞAYatırım İndirimi Uygulaması ve Teşvik Tedbirleri İçindeki Yeri 6015
1993Ali  SIRÇA Dünya'da ve Türkiye'de Tekstil Sanayinin Durumu 6235
1993Arif  AKAN Hava Ulaştırma Sektörüne Uygulanan Teşvikler ve Sektörün Gelişimine Etkileri 6010
1993Atilla  ERYILMAZ Serbest Bölgelerde Yapılaşma ve Yerleşme Planlarının Mimari - Şehircilik Planlama Prensipleri Açısından İncelenmesi 6055
1993Bahar  İPER Marshall - Lerner Koşulunun Analizi: Türkiye Örneği 6430
1993Bayram  KAÇAR Avrupa'daki Ekonomik Bütünleşme Sürecinde AT, EFTA,  Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Türkiye'nin Yeri 6245
1993Bilal  SÜRÜCÜ Türkiye'de Petro Kimya Sanayinin Gelişimi 6303
1993Burhan  AKDEMİR Ekonominin Dışa Açılmasında Dış Ticarette Standardizasyonun Önemi 6219
1993Cafer   ÖZTÜRKOto Lastik Kaplama Teknolojisi ve Türkiye'de Sektörün  Durumu 6169
1993Can  OFLASLI Besicilik İşletme Kredisi Teşviğinin Amacı ve Uygulamadan Sektörün Muhtemel Beklentileri 6014
1993Cengiz  GÖNCÜOĞLU Yatırım Teşvikleri ve Yeni Politikalar 6228
1993Cihan  ÇAĞLAYAN Türkiye'nin İhracat Hamlesinde Memba Suyu Kaynaklarının Önemi 6447
1993Çetin  CİHANGİROĞLU Döviz Kaynaklarımızın Geliştirilmesi ve Korunması 6466
1993D.Tuğrul  YALÇINER Ülkemizde Serbest Bölgelerden Beklentiler Çevre Ülke Serbest Bölgeleri ve Antalya Serbest Bölgesi 6034
1993Ergün  KOÇ Türk Kambiyo Mevzuatının Gelişimi ile Ekonomiye Etkisinin Değerlendirilmesi 6162
1993F.Yasemin  TANGİL Türkiye'deki Serbest Bölgelerin Kurucu ve İşleticileri ile İşletici Kuruluşları 6107
1993Fatih  AKALIN Türkiye'de Cam Sanayinin Gelişimi 6226
1993Gökhan  BAYAR Dünya Sınai Üretim ve Ticaretinin Globalleşmesi ve Çok Uluslu Şirketlerin Bu Gelişmedeki Rolü 6310
1993H. Nazlı  TEKİN İhracat, İhracat Teşvikleri ve Kimya Sektörü 6234
1993H. Osman  DELİCE İleri Teknolojinin Türkiye'de Uygulanmasında Teşviklerin Rolü 6024
1993Harun G.  CEREN Türkiye'de Mermer Sanayii ve Teşvik Tedbirlerinin Sektöre Etkileri 6212
1993Hasan  YALÇIN Müzakerelerin Temel İlkeleri, Strateji ve Taktikleri 6197
1993Hayati  YILMAZ Yatırım Teşvik Politikaları ve Sonuçları Öneriler 6223
1993İbrahim  OKUR 1980 Yılı Sonrası Tekstil Sektörünün İhracatımızdaki Payı ve Önemi 6134
1993İpek  İNCESULU Doğrudan Özel Yabancı Sermaye Hareketlerini Etkileyen Faktörler ve Türkiye 6255
1993İsa  BİNGÖL 1980 Sonrası İhracatımızda Yapısal Değişiklikler 6193
1993Kemal  KÜÇÜKABALI Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Hamderi-Mamul Deri ve Deri Konfeksiyon 6037
1993Keramettin  YILDIZ Serbest Bölgeler ve Türkiye 6279
1993Leyla  BAŞEĞMEZ Et Tavukculuğunun Önemi ve Sorunları 6427
1993M. Cem  TOPBAŞ Uluslararası Pazarlama 6312
1993M.Yılmaz   KARAKUŞCUÜretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış Yatırımların Rolü 6472
1993Mehmet  AYTEK Özelleştirme Politikaları ve Özelleştirmenin Teşviki 6155
1993Mehmet  DEMİREL Serbest Bölgelerin Değerlendirilmesi ve Firma Seçimi 6204
1993Mehmet  KAYA Yatırımları Teşvik Politikasında Kredi Desteği ve Uygulamaları 6268
1993Mehmet  ÖZCAN Türk ve Dünya Turizmi Açısından Termal Turizmin Önemi ve Türkiye'nin Termal Turizm Potansiyeli 6451
1993Mine  EVCİ Türkiye'de ve Dünyada Konsantre Salça Sanayinin Durumu Sorunları ve Muhtemel Çözüm Önerileri 6271
1993Mualla  GÜR Kesme Çiçek İhracatı ve Teşvik Tedbirlerinin Sektöre Katkıları 6412
1993Muharrem  BEŞİR Turizm Yatırımı ve Harcamalarının Ekonomiye Olan Direkt ve Endirekt Etkileri 6216
1993Mustafa  ÇİMEN Türkiye'de Ulaştırma Politikaları ve Avrupa Topluluğuna Uyumu 6231
1993Mustafa  MERİÇ Demir - Çelik 6085
1993Mustafa  YASTI Madencilik Sektörünün Gelişmesinde Yabancı Sermayenin Rolü 6286
1993Mustafa  YÜKSEL İhracatta Standardizasyonun Etkileri 6026
1993Münir  BAYAR Planlı Dönemde Çalışma Hayatında Gelişmeler 6413
1993N. Esin  YÜCEKAYALI Almanya'dan Sağlanan Kredilerin Türkiye'nin Dış Borçları İçindeki Payı 6190
1993Orhan  KARACİN Türk Dünyasının Dünya Ekonomisine Entegrasyonu 6296
1993R. Ali YAZICI Türkiye'nin Tekstil Sektöründe İleri Derecede Mamul İhracatının Desteklenmesi 6140
1993Raşit  DEMİRHAN Türkiye'de Kağıt Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları 6349
1993Recai  CİHAN Yurtiçi Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki Takibi Kontrol ve Kapatılması 6035
1993Sami  DÖNMEZ Firma Ayrımındaki Dış Ticaret Bilgilerinin Bilgisayar Ortamında Oluşturulması ve Müsteşarlığımızın İthalat ve İhracat Politikaları Açısından Önemi6489
1993Sedat  DANKAL Turizm Sektöründe Yatırımlar, İşletmecilik ve Pazarlama Konularında Yabancı Sermayenin Rolü: Türkiye İncelemesi 6452
1993Şükrü  OKUR Bilgi İletişim Sistemi Aracılığı ile Serbest Bölgelerimizde Faaliyet Gösteren Firmaların Ulusal ve Uluslararası Piyasalara Entegrasyonu 6322
1993Tuncay  KOCAMAN Elektronik Yan Sanayinin Gelişmesinde Teşvik Tedbirlerinin Rolü 6207
1993Ümit  YURTKURAN Türkiye'de Demir - Çelik Sektörü ve Öneriler  6487
1993Varol  ATABAY Müsteşarlığımız Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Müsteşarlığımızın Politika Uygulamaları Açısından Önemi 6080
1993Zergül  ÖZBİLGİÇ Sınai Hakların Korunması ve Bunun Yabancı Sermaye Akışına Etkisi 6011
1992A. Turgut  UYSALYatırım Teşviklerinin Etkinliğinin İl Bazında Değerlendirilmesi 6387
1992A.Faik  KURAL Uluslararası İlişkiler Açısından Dicle ve Fırat Nehirleri ve Kıyıdaş Devletlerin Ekonomilerine Etkileri 6057
1992Ahmet  KARABAY Türkiye'de İç Kamu Borçlarının Gelişimi (1980-1990) 6267
1992Ayhan  AYBAR Serbest Bölgeler Mevzuatının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi 6008
1992Ayla  ÖNERAvrupa Topluluğunda Çiftçi Organizasyonların ve Bu Organizasyonları ve Karar Mekanızması Üzerindeki Etkileri 6264
1992Ayşegül  ALTUNDEMİR Tanıtım ve Pazarlamanın Turizm Sektörü Üzerindeki Etkinliği 6030
1992Aytaç  ASLAN Standardizasyonun Önemi ve Türkiye'deki Gelişimi 6301
1992Bekir  AKSOY Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamında Kullandırılan Krediler 6194
1992Belgin  ÜNLÜSOY Avrupa Topluluğunda ve Türkiye'de Sermaye Hareketleri 6092
1992Belma  ÖZGÖREN Petrokimya Sanayii ve Türkiye'deki Durumu 6048
1992Emel  VARGİL Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin İhracatı Geliştirmedeki Rolü ve Konunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 6097
1992F. Nazan  ÖZDEMİR Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye  6091
1992Gülay  TÜRKERİ Türkiye'de Uygulanan Mali Politikaların Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisini İnceleyen Bir Makroekonomik Model 6335
1992Halit  TUTAK Türk Elektronik Sanayii ve Yabancı Sermaye 6281
1992Hatice  KÖKDEN Türk Dış Ticaretinde Fiyat ve Gelir Esneklikleri 6083
1992Hayrettin  DEMİRCAN İhracatta Fiyat Tespiti ve Fiyat Stratejileri 6039
1992İ.Hakkı  GÖKAL İstikrar Politikalarının Teorik Temelleri ve Türkiye'deki Uygulamaları 6347
1992İbrahim  SEPİCİ İhracatta Pazar Araştırması ve Pazarlamanın Önemi 6000
1992İbrahim  ŞENEL Dış Ticaretin Finansmanında Forfaiting Yöntemi ve Türkiye'de Uygulanma İmkanı 6214
1992İbrahim  USLU Seramik Sektöründe Yer ve Duvar Döşemelerinin Gelişimi ve Yatırım Teşviklerinin Sektöre Etkileri 6213
1992Kürşad  TÜZMEN Rekabet Avantajı Teorisi Çerçevesinde Serbest Bölgelerimizin İncelenmesi 6109
1992M. Ali  HALICIYatırımların Finansmanında Finansal Kiralama Yönteminin Değerlendirilmesi 6277
1992M. Kudret  CERAN Çevre Sorunlarının Koruma Önlemlerinin ve Politikalarının Dış Ticaret Üzerine Etkileri 6404
1992M.Sungur  DURAN Anti-Enflasyonist Maliye Politikasının Esasları 6144
1992Mehmet  CAVLI Kamu Sektörü ile Özel Sektör Yatırımlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (İmalat Sanayii) 6270
1992Mehmet  YENEROtomotiv Sanayii ve Yabancı Sermaye 6280
1992Mikail  DEVELİOĞLU Özel Öğretim Yatırımlarının Eğitim Sektörü Üzerindeki Etkileri 6150
1992Mustafa  İPER Türk Zeytinyağı İhracat Talebinin Ekonometrik Analizi 6179
1992Nermin  KARAKAYA GATS Kapsamında Getirilen Yükümlülükler ve Bu Anlaşma ile OECD Kodları Arasındaki İlişkiler 6341
1992Nermin  MUTLU Turizm Sektörüne Verilen Teşvikler ve Teşviklerin Etkinliği 6227
1992Nuran  DEMİR Genel Olarak Serbest Bölgeler ve Mersin Serbest Bölgesi6244
1992Rahmi  KAYA Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama İmkanları 6269
1992Refii  ÖZGEN Futures Kontratları ve Futures Piyasaları 6065
1992Refik  ÖZGÜR Elektronik Tüketim Cihazları Sektörünün Durumu ve Yatırım Teşvik Poltikaları ile İlişkisi 6233
1992Rıdvan  US MFA Uruguay Round Kapsamında Uluslararası Tekstil Ticareti 6289
1992Ruşen  DEMİREL İhracatta Standardizasyon ve Kalite Kontrolu 6377
1992Saadet  İNCİ Karar Destek Sisteminin Oluşturulmasında Bilgisayar Kullanımı ve Müsteşarlığımız Fonksiyonları Açısından Önemi 6200
1992Saadettin  DOĞAN İhracat Kredi Sigortası 6339
1992Serhat  ŞAMLIOĞLU Recent Trends in International Direct Investment and Foreing Investment in the Four Dynamic Asian Countries; Malaysia, Singapore, Taiwan and Thailand6329
1992Seval  TUĞCU Bilgi İşlem Merkezinde Dökümantasyon Hizmetleri 6182
1992Sevgi  BOZ Uluslararası Doğrudan Yatırımlar : Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerindeki  Gelişmeler 6400
1992Seyhan  ULUDAĞ OECD ve OECD Kodları Karşısında Türkiye'nin Konumunun Tarihsel Gelişimi 6025
1992Tarık  SÖNMEZ Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı ve İştirak Politikaları 6410
1992Ülker  ATAKAN Türkiye'de Yat Turizmi 6426
1992V. Gözen  ALTUNDAĞ Kıyı Bankacılığı ve Türkiye 6386
1992Veysel  PARLAK Tekstil Sektöründe İşçilik Maliyetleri-İhracat İlişkisi (1980-1990 dönemi) 6003
1992Yavuz  MOLLASALİHOĞLU1980-1990 Yılları Arasında Tekstil Yatırımlarında Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler ve Uygulanan Teşvik Tedbirleri 6288
1992Z. Abidin  SARI Türkiye'de Tekstil Konfeksiyon ve Makina İmalatı Sanayinin Dışa Açılma - İhracat Politikaları ve Sanayileşme Açısından Değerlendirilmesi Teşvik Tedbirleri Hususunda Görüş ve Öneriler 6314
1992Ziya  ALTUNYALDIZ Türkiye'de Sanayi Sektöründe Devlet Yardımları ve Avrupa Topluluğu Uygulaması 6266
1991A. Deniz  EMİRLİOĞLU Türkiye Elektronik Sanayii 6365
1991A. Fikri  BAKIR Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme 6249
1991A.Rıza  OKTAY Türkiye'de ve Dünya'da Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Gelişimi ve 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Rekabet Şansı 6133
1991Adnan  HÜSREVOĞLU Türkiye'nin Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlarının İzlenmesinde Bilgisayar Desteği ve Uygulamaları 6056
1991Akın  GENYA Uruguay Round Hizmet Ticareti Müzakereleri ve Türkiye'nin Pozisyonu 6191
1991Beyhan  TÜRKOĞLU GATT Düzeni İçinde Gelişme Yolundaki Ülkeler ve Türkiye 6058
1991Dilek  BARLAS GATT Hükümleri Çerçevesinde ABD Dış Ticaret Düzenlemeleri 6060
1991H.Ali AKÇA Finansal Kiralama (Leasing) ve Türkiye'de Uygulaması 6273
1991H.Sibel  EVREN Uluslararası Ticarette Sübvansiyon Uygulamaları ve Karşı Önlemler 6004
1991M. Serhan  OKSAY Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borç Sorunu ve Türkiye 6382
1991M.Süreyya  SÜNER Uluslararası Ticarette Korumacılık ve Türkiye'ye Etkileri (Türkiye-AT Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti Özelinde İnceleme)6344
1991Mehmet  CÖMERT Avrupa Topluluğu Ortak Dış Ticaret Politikası Araçları 6291
1991Melek  US GATT Sübvansiyonlar Kodu ve Türkiye 6059
1991Murat  YAPICI Avrupa Topluluğunda Koruma (Safeguard) Önlemleri6032
1991Seniha  SÖYLEMEZOĞLU Sovyetler Birliğindeki Son Gelişmeler Çerçevesinde Türk Sovyet Ticari ve Ekonomik İlişkilerinin Değerlendirilmesi 6330
1990Hüseyin  DEMİR Türkiye - Körfez Ülkeleri Ekonomik İlişkileri 6009
1990R. Tuna  TURAGAY Dünya'daki Eximbank Modelleri ve Türkiye Uygulaması 6384