İSTATİSTİKLER Ekonomik Göstergeler

İstatistikler

Ekonomik Göstergeler
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Zaman Serisi II Metaveri Yayımlama Takvimi
Ekonomik göstergeler
17.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
Temel Ekonomik Göstergeler
15.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
İçindekiler
30.1.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
I. Üretim
12.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
II. Yatırım
28.12.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
III. İstihdam, Verimlilik ve Ücretler
15.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
IV.Bekleyişler
16.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
V. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
17.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
VI. Kamu Maliyesi
15.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
VII. Fiyatlar
15.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
VIII. Mali Piyasalar
16.1.2018
metaveri yayinlanmatakvimi
IX. Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Göstergeler
20.12.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Hazine İstatistik Yıllığı
Verinin Adı Son Güncelleme Zaman Serisi Metaveri Yayımlama Takvimi
İçindekiler
9.8.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Kısaltmalar
9.8.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
I. Kamu Dengesi
9.8.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
II. Kamu Borç Yönetimi
9.8.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
III. Sigortacılık
9.8.2017
metaveri yayinlanmatakvimi
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir