Hızlı Erişim Hazine Müsteşarlığı Hizmet Envanteri ve Standartları

Personel Dairesi Başkanlığı: Staj

KURUM KODU: B021HZN0710000

STANDART DOSYA PLANI KODU: 773020000

 

Hizmetin Tanımı

Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı sağlanması

 

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası

Yok

 

Hizmetten Yararlananlar

Üniversite Öğrencileri ve Üniversiteler

 

Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Birimlerin Adı

Personel Dairesi Başkanlığı ve İlgili Birimler

 

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Öğrenci Olduğuna Dair Belge

 

İlk Başvuru Makamı

Personel Dairesi Başkanlığı

 

Paraf Listesi

1- Memur

2- Şube Müdürü

3- Personel Dairesi Başkan Yardımcısı

 

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Denetim Birimleri Hariç Tüm Birimler

 

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Zorunlu Stajlarda Üniversite Bilgilendirme

 

Mevzuatta Belirtilen Yazışmanın Tamamlanma Süresi

Yok

 

Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi

1 hafta toplam yazışma süresi

+

Staj Süresi

(Zorunlu stajlarda -30 iş günü;

İsteğe Bağlı stajlarda -5 iş günü;

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü-10 iş günü)

 

Yıllık İşlem Sayısı

150 - 200

 

Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulamadığı

Hayır


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda hizmet listesinin sonunda belirtilen ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.