İstatistikler Ekonomik Göstergeler

İstatistikler

Ekonomik Göstergeler
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Ekonomik göstergeler28.3.2017   veritakvim
Temel Ekonomik Göstergeler27.3.2017   veritakvim
İçindekiler23.1.2017   veritakvim
I. Üretim27.3.2017   veritakvim
II. Yatırım28.3.2017   veritakvim
III. İstihdam, Verimlilik ve Ücretler23.3.2017   veritakvim
IV.Bekleyişler27.3.2017   veritakvim
V. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi17.3.2017   veritakvim
VI. Kamu Maliyesi21.3.2017   veritakvim
VII. Fiyatlar14.3.2017   veritakvim
VIII. Mali Piyasalar23.3.2017   veritakvim
IX. Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Göstergeler17.3.2017   veritakvim
Hazine İstatistik Yıllığı
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
İçindekiler9.8.2016 veritakvim
Kısaltmalar9.8.2016 veritakvim
I. Kamu Dengesi9.8.2016 veritakvim
II. Kamu Borç Yönetimi9.8.2016 veritakvim
III. Sigortacılık9.8.2016 veritakvim
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir