İstatistikler Ekonomik Göstergeler

İstatistikler

Ekonomik Göstergeler
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Ekonomik göstergeler21.9.2017   veritakvim
Temel Ekonomik Göstergeler21.9.2017   veritakvim
İçindekiler23.1.2017   veritakvim
I. Üretim21.9.2017   veritakvim
II. Yatırım18.9.2017   veritakvim
III. İstihdam, Verimlilik ve Ücretler18.9.2017   veritakvim
IV.Bekleyişler21.9.2017   veritakvim
V. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi19.9.2017   veritakvim
VI. Kamu Maliyesi21.9.2017   veritakvim
VII. Fiyatlar14.9.2017   veritakvim
VIII. Mali Piyasalar12.9.2017   veritakvim
IX. Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Göstergeler21.9.2017   veritakvim
Hazine İstatistik Yıllığı
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
İçindekiler9.8.2017 veritakvim
Kısaltmalar9.8.2017 veritakvim
I. Kamu Dengesi9.8.2017 veritakvim
II. Kamu Borç Yönetimi9.8.2017 veritakvim
III. Sigortacılık9.8.2017 veritakvim
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir