İstatistikler Kamu Finansmanı İstatistikleri

İstatistikler

Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz-Faiz Yapısı20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Borç Servisi20.1.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Altına Dayalı Kira Sertifikaları2.11.2017 veritakvim
Altın Tahvilleri2.11.2017 veritakvim
TL Cinsi Kuponsuz Senetler25.10.2017 veritakvim
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi8.11.2017 veritakvim
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler22.11.2017 veritakvim
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti8.11.2017 veritakvim
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller25.10.2017 veritakvim
Kira Sertifikaları18.10.2017 veritakvim
TÜFE'ye Endeksli Tahviller25.10.2017 veritakvim
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)31.12.2010 veritakvim
Geri Alım İhaleleri17.11.2017 veritakvim
Toplam İç Borç Çevirme Oranları8.11.2017 veritakvim
Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)31.12.2006 veritakvim
Gelire Endeksli Senetler (2009 - 2012)31.12.2012 veritakvim
Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)31.12.2010 veritakvim
Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)31.12.2007 veritakvim
Ödeme İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı20.11.2017 veritakvim
Nakit Dışı İç Borç Stoku
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Nakit Dışı İç Borç Stoku20.11.2017 veritakvim
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetler İçin Yapılan Nakit Ödemeler20.1.2011 veritakvim
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Borç Stoku20.1.2011 veritakvim
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Kredi Anlaşmaları20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları20.11.2017 veritakvim
Ödeme İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku20.11.2017 veritakvim
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Tahvil Listesi20.11.2017 veritakvim
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku29.9.2017 veritakvim
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Kamu Net Borç Stoku29.9.2017 veritakvim
Türkiye Dış Borç İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku29.9.2017 veritakvim
Türkiye Net Dış Borç Stoku29.9.2017 veritakvim
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları29.9.2017 veritakvim
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri7.11.2017 veritakvim
Hazine Alacak İstatistikleri
Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
İkrazlardan Doğan Alacaklar20.11.2017 veritakvim
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar20.11.2017 veritakvim
Hazine Alacaklarından Tahsilat
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Alacaklarından Tahsilat20.11.2017 veritakvim
Hazine Alacak Stoku
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Alacak Stoku20.11.2017 veritakvim
Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku20.11.2017 veritakvim
Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku20.11.2017 veritakvim
Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler
Hazine Geri Ödeme Garantileri
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler29.9.2017 veritakvim
Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı29.9.2017 veritakvim
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri20.11.2017 veritakvim
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları29.9.2017 veritakvim
Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Garantili Dış Borç Stoku29.9.2017 veritakvim
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı29.9.2017 veritakvim
Hazine Yatırım Garantileri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri20.7.2017 veritakvim
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler20.11.2017 veritakvim
Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku29.9.2017 veritakvim
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi20.11.2017 veritakvim
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri20.1.2013 veritakvim
Bütçe Finansmanı İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı20.11.2017 veritakvim
Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı20.11.2017 veritakvim
Konsolide Bütçe Dengesi ve Finansmanı (1994 - 2005)20.1.2006 veritakvim
Kamu Haznedarlığı İstatistikleri
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamındaki Kurumların Mevduat ve Menkul Kıymet İstatistikleri14.11.2017 veritakvim
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir