İstatistikler Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri

İstatistikler

KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER İSTATİSTİKLERİ
1. KİT’ler ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler
Dönemlik
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
İstihdam Sayıları29.9.2017 veritakvim
Borç Durumu29.9.2017 veritakvim
Görev Zararı Bilgileri29.9.2017 veritakvim
Yıllık
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Gelir Tablosu30.6.2017 veritakvim
Bilanço30.6.2017 veritakvim
Borçlanma Gereği ve Finansman30.6.2017 veritakvim
Katma Değer30.6.2017 veritakvim
İstihdam Maliyetleri30.6.2017 veritakvim
2. Diğer Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmelere İlişkin İstatistikler
Verinin AdıSon GüncellemeZaman SerisiMetaveriYayımlama Takvimi
Vergi Dışı Normal Gelirler31.10.2017 veritakvim
Kalite Logosu, Türkiye İstatistik Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartlarına” uygun bulunduğunu ifade etmektedir