Mevzuat Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

Mevzuat

Türk Sigortacılık Mevzuatı
Bakanlar Kurulu Kararları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (06.02.2015 - 29259)
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (01.06.2015 -29373)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (24.06.2015 - 29396)24.06.2015
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar26.06.2013
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatların Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (R.G.:19.12.2008 - 27085 -- Karar No:2008/14373)
Hazine Müsteşarlığınca Belirlenecek Sorumluluk Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (RG:3.1.2008 - 26745 -- Karar No:207/13028)
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
Yönetmelikler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik (29.05.2016 - 29726)29.05.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (16.01.2016 - 29595)16.01.2016
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (28.08.2015 - 29459)28.08.2015
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği (25.08.2015 - 29456)25.08.2015
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2015 - 29456)25.08.2015
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (30.4.2011 - 27920)
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24.7.2007 - 26623)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2008- 26913)
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği (10.10.2012 - 28437)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik (07.08.2007- 26606)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.9.2011 - 28055)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 08.05.2010 - 27575 )
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)23.08.2015
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (14.09.2011 - 28054)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)23.08.2015
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği (01.04.2015 – 29313)01.04.2015
Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.03.2015 - 29294)13.03.2015
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik (08.10.2013 - 28789)08.10.2013
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (22.04.2014 - 28980)22.04.2014
Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği (22.6.2008 - 26914)
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2015 – 29313)01.04.2015
Aktüerler Yönetmeliği (15.8.2007 - 26614)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2014 - 29084)10.08.2014
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (22.6.2008 - 26914)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2014 - 28956)29.03.2014
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği (23.10.2013 - 28800)23.10.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik (14.7.2007 - 26582)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (28.10.2007 - 26684)
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik (17.8.2007 - 26616)
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (12.7.2008 - 26934)
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik (09.08.2014 - 29083)09.08.2014
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (1.7.2008 - 26923)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (14.7.2007 - 26582)
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (21.6.2008 - 26913)
Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2015 - 29287)06.03.2015
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (28.6.2008 - 26920)
Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği (1.6.2008 - 26893)
Güvence Hesabı Yönetmeliği (26.7.2007 - 26594)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)23.08.2015
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (1/3/2009 - 27156)
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği (9.8.2008 - 26962)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013 - 28720)27.07.2013
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013 - 28720)27.07.2013
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.07.2013 - 28717)24.07.2013
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.2013 - 28682)19.06.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (19.1.2008 - 26761)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.7.2008 - 26934)
Genelgeler
2017 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2017/18)07.11.2017
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17)07.11.2017
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Genelge (2017/16)
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/15)07.11.2017
Kara Araçları Kasko Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/14)07.11.2017
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/13)01.11.2017
Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge (2017/12)01.11.2017
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/11)01.11.2017
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/10)01.11.2017
Güvence Hesabına Aktarılacak Katılma Payları Hakkında Genelge (2017/9)01.11.2017
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/8)01.11.2017
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/7)15.09.2017
10.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/6)24.08.2017
Sigortacılık E-başvuru Sistemine İlişkin Genelge (2017/5)19.07.2017
Mali Ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2017/4)10.05.2017
Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2017/3)17.04.2017
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/1)10.04.2017
2016 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkesine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1)04.01.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2)12.01.2016
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3)15.01.2016
Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)21.01.2016
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5)22.01.2016
Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Genelge (2016/7)22.02.2016
(2015/32) Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/8)22.02.2016
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2016/9)25.02.2016
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11)29.02.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/13)25.03.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15)13.04.2016
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16)10.05.2016
Kredi İle Bağlantılı Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Kredi Sözleşmesinden Cayılması Durumunda İptal Edilmesine İlişkin Genelge (2016/17)10.05.2016
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge (2016/18)24.05.2016
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge (2016/22)10.06.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2016/27)15.07.2016
Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/28)18.07.2016
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29)05.08.2016
(2015/32) Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Dair Genelge (2016/32)20.09.2016
Bağımsız Denetim Raporları ile Reasürans Raporlarının Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Genelge (2016/38)30.12.2016
Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2016/37)11.11.2016
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sigorta Hakemleri İle Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin Genelge (2016/23)22.06.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/26)23.06.2016
29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30)19.08.2016
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2016/33)06.10.2016
İnternet Erişimi Sağlanamayan Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/35)02.11.2016
(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/36)02.11.2016
2015 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
23.12.2011 Tarihli ve 2011/22 Sayılı Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/57)25.12.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51)03.12.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/53)30.11.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2015/42 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/52)30.11.2015
Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8)18.03.2015
Muallak Tazminat Karsiligina Iliskin Genelgede Degisiklik Yapilmasina Iliskin Genelge (2015/7)18.03.2015
Rücu ve Sovtaj Tutarlarina İlişkin Genelge (2015/6)10.02.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/5)05.02.2015
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelge (2015/4)16.01.2015
Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/3)20.01.2015
Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1)12.01.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20) (25/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olan metin)22.06.2015
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/48)27.10.2015
2015/20 Sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44)25.11.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20) (13/09/2015-25/11/2015 tarihleri arasında geçerli olan metin)22.06.2015
Hayat Dışı Grubu Sigortalar Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/40)27.10.2015
Hayat Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/38)16.10.2015
(2013/19) Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36)01.09.2015
Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelge (2015/32)08.09.2015
06.06.2014 Tarih ve 9/2014 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/31)27.07.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42)11.11.2015
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30)31.07.2015
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34)28.08.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/43)16.11.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/37)09.10.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29)25.08.2015
Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetlere İlişkin Genelge (2015/39)16.10.2015
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/28)27.07.2015
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Genelge (2015/27)22.07.2015
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/26)10.07.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/25)07.07.2015
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/23)03.07.2015
Hasar Dosyası Açılışında Maktu Tutar Kullanılmasına İlişkin Genelge (2015/45)17.11.2015
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)12.08.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/19)19.06.2015
16/1/2015 tarihli ve 2015/4 sayılı Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/18)22.06.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/17)15.05.2015
Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/16)28.05.2015
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2015/15)09.06.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14)27.05.2015
13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13)27.05.2015
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12)28.05.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11)06.05.2015
Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10)22.04.2015
Bina Tamamlama Sigortasına İlişkin Genelge (2015/9)18.03.2015
2014 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferlerine İlişkin Genelge (No: 2014/15)21.11.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelgenin (2013/12) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2014/12)28.08.2014
Elektronik Ortam ya da Çağrı Merkezi Kanalıyla Sigorta Sözleşmelerinin Akdedilmesi İçin Gerekli Teknik Altyapı Hakkında Genelge (2014/10)24.07.2014
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/6)21.05.2014
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2014/11)27.08.2014
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8)22.05.2014
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2014/4)08.04.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/2)10.03.2014
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/3)02.04.2014
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Duyuru ve E-Mevzuat Görüş Sistemine İlişkin Genelge (2014/5)29.04.2014
Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge (2014/1)28.02.2014
2012 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge (No : 2012/ 1)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/3)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (No: 2012/5)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/6)
31.05.2012 tarihli ve 2012/5 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi Ve Bildirimine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 7)
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/ 18 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 8)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge III (No: 2012/ 9)
Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (No: 2012/ 10)
Zorunlu Sigortalar (Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin 2010/ 4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 11)
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge
2011 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Davalık Dosyalar, AZMM ve Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesiyle İlgili İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No : 2011/1 )
Sağlık Sigortası Sözleşmelerine İlişkin Genelge( No : 2011/3 )
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge ( No: 2011/5 )
Kredi Branşında Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Sorumluluk Branşlarında Muallak Tazminat Karşılığının Ayrılması Hususlarında İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No: 2011/6 )
Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge ( No : 2011/8 )
2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı Olarak Uygulanması Hakkında Genelge ( No : 2011/10 )
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge ( No : 2011/15 )
Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge ( No : 2011/16 )
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge ( No : 2011/17 )
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge ( No : 2011/18 )
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge ( No : 2011/22 )
Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge( No : 2011/23 )
2010 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge ( No : 2010 / 2 )
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No : 2010 / 5 )
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No: 2010/ 9 )
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15 inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge ( No: 2010 / 11)
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No: 2010/ 9 )
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge ( No: 2010 / 12 )
Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge ( No: 2010 / 13)
Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge ( No: 2010 / 14 )
Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak Veri Transferleri Hakkında Genelge ( No : 2010/15 )
2010/12 ve 2010/14 sayılı Genelgeler ile 2010/29 sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No : 2010/16 )
Reasürans Anlaşması Niteliği Taşımayan Tretelere İlişkin Genelge ( No : 2010/22 )
Şüpheli Rücu ve Sovtaj Alacaklarına İlişkin Tahsilatların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge ( No : 2010/23 )
2009 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.04.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bidirimine İlişkin Genelge (No:2009/1)
Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (No: 2009/2)
Emeklilik Planlarının Tasdiki ve Elektronik Plan Tanımlama Sistemi Hakkında Genelge (No: 2009/3)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (No: 2009/4)
2009/1 Sayılı Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin Genelge (No: 2009/8)
2007/24 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:2009/11)
2007/24 ve 2009/11 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No: 2009/12)
Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık ve Hastalık Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (No:2009/13)
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine İlişkin Genelge (No: 2009-14)
Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge (No: 2009-15)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:2009/16)
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporunun Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (No: 2009/17)
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge(No:2009/20)
2008 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/1)
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosuna İlişkin Genelge (Genelge No:2008/2)
Risk Primi Hesabında Ortalama Yaş Kullanımına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/3)
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge (Genelge No:2008/4)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/5)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge (Genelge No:2008/7)
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (Genelge No:2008/8)
Hayat Sigortalarına Ek Olarak Verilen Teminatlar İle Uzun Süreli Ferdi Kaza Ve Hastalık Sigortalarının Prim Ve Matematik Karşılık Hesabına İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin Sigorta Şirketleri Tarafından Belirlenmesine İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/11)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge II (Genelge No:2008/12)
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (Genelge No:2008/22)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2008/20)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Belirlenmesine İlişkin Genelge (No: 2008/23)
Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına İlişkin Genelge (2008/26)
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Genelge (Genelge No:2008/27)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/28)
Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Genelge (Genelge No:2008/29)
Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/31)
2008/32 Sayılı Genelge
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Belirlenmesine İlişkin Genelge (2008/33)
Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (No:2008/34)
2007 Yılında Yayımlanan Genelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/27)
Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge No:2007/26)
Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına Ve Ertelenmiş Komisyon Gelir Ve Giderleri İçin Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/25)
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge (Genelge No:2007/24)
Bireysel Kredi Kullananlar İçin Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas Ve Usullere İlişkin Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge (Genelge No:2007/23)
Sigortacılık Kanununun Sigorta Eksperlerine İlişkin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/22)
Devam Eden Riskler Karşılığı Ve Dengeleme Karşılığına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/21)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Asgari Teminatın Hesabına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/20)
Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/19)
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/18)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 11 İnci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/17)
Hayat Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/16)
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/15)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Tesis Etmeleri Gereken Teminatlara İlişkin Genelge (Genelge No:2007/14)
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Yayımlayacağı İlan Ve Reklamlara İlişkin Genelge (Genelge No:2007/13)
11.07.2007 Tarihli Ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Sigorta Genel Şartları Bazında Uygulama Esaslarına Dair Genelge (Genelge No:2007/12)
11.07.2007 Tarihli Ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esaslarına Dair Genelge (Genelge No:2007/11)
Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/10)
Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin Genelge (Genelge No:2007/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (Genelge No:2007/7)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (Genelge No:2007/6)
2007/12467 Sayılı Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karara Dair Genelge (Genelge No:2007/5)
Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/4)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2007/3)
G2007-1.doc
Genel Şartlar
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sağlık Sigortası Genel Şartları10.10.1990
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
Yangın Sigortası Genel Şartları
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları
Kredi Sigortası Genel Şartları
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları
Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları16.03.2015
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Sera Sigortası Genel Şartları
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Tekne Poliçesi Genel Şartları
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
Montaj Sigortaları Genel Şartları
Hayat Sigortaları Genel Şartları
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
Tarım Ürünleri Dolu Sigortası Genel Şartları
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - (Konsolide)02.08.2016
Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Yangına Baglı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları
Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
Tek Risk Sigortası Genel Şartları
İnşaat Sigortası Genel Şartlari (Bütün Riskler)
Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları
Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar -D1
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
Sektör Duyuruları
2016 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)02.02.2016
IBNR Artışlarının Yıllara Yayılması Neticesinde Oluşan Dönem Karının Dağıtımına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/2)17.03.2016
Ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde maruz kaldıkları trafik kazaları sonucu oluşan zarar hesaplamasına ilişkin sektör duyurusu (2016/3)19.04.2016
Sigorta Ve Reasürans Brokerlerinin Portföy Taahhüdünde Bulunmamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/7)10.05.2016
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/8)16.05.2016
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/12)15.06.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/14)14.07.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/11)08.06.2016
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Zorunlu Trafik Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/13)23.06.2016
Kara Araçları Kasko Sigortası Kapsamında Malûl ve Engelli Araçlarının Poliçe Primlerinin Hesaplanmasında ÖTV İstisnasının Dikkate Alınmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/16)25.07.2016
Kara Araçları Kasko Sigortası Teminatlarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/15)18.07.2016
Yıllık Gelir Sigortalarına Yönelik TÜFE Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/4)26.04.2016
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Taşeron İşletmelerinin Sigorta Ettiren Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/22)10.08.2016
Yıllık Gelir Sigortasının Hak Sahipleri Tarafından Aranmayan Paralar Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/17)28.07.2016
2016/23 Sayılı Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2016/25)05.09.2016
Ticari ve Sınai Sigortalarda Prim Tahakkukuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/27)09.09.2016
İran’a Yönelik Sigortacılık Faaliyetleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/29)26.09.2016
2016/11 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/26)02.09.2016
2016/11 Sayılı Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/28)19.09.2016
Konut ve İşyeri Sigortalarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/18)28.07.2016
Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/23)04.08.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/24)31.08.2016
2015 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/45)31.12.2015
2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2015/44)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/41)24.11.2015
10.08.2015 tarihli ve 2015/28 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/36)13.10.2015
Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)29.09.2015
2015/16 Sayılı Sektör Duyurusunun Uygulamasının Kontrolüne İlişkin Sektör Duyurusu (2015/31)28.08.2015
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına ve Nazım Hesaplara Dair Sektör Duyurusu (2015/23)11.05.2015
Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33)04.09.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/7)11.02.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/28)10.08.2015
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik Ip Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/16)23.03.2015
Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10)08.04.2015
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/3)20.01.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/1)
Elektrik Kesintisi Nedeniyle Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Aksamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2015/19)01.04.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/6)13.02.2015
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/22)30.04.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefat Etmesi Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/8)23.02.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/13)09.03.2015
Sigorta Acentelerinin Şube Açma ile İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2015/4)05.02.2015
2014 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
27.10.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/5)18.02.2014
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/6)20.02.2014
Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/10)08.04.2014
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 29 uncu ve 38 inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/18)25.08.2014
Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/9)25.03.2014
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/19)05.09.2014
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/ 26)24.10.2014
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30)26.11.2014
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/20)10.09.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)28.11.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)28.11.2014
Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/23)10.10.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/8)24.02.2014
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2014/22)26.09.2014
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/25)14.10.2014
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçelerinde Eksik/Aşkın Sigortaya İlişkin Sektör Duyurusu (2014/14)30.05.2014
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu (2014/2)21.01.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2014/13)28.05.2014
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu - EK TABLO (2014/2)21.01.2014
2013/14 Sayılı On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapan Sektör Duyurusu (2014/3)16.01.2014
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/4)12.02.2014
2013 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2013/1)08.01.2013
Teknik Karşılılarda Brüt ve Net Tutarların Gösterimi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/2)09.01.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/5)12.02.2013
İrat Teminatı İçeren Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/6)08.03.2013
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/9)09.04.2013
AZMM’ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/13)17.06.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu (2013/10)25.03.2013
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu II (2013/18)24.09.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2013-7)29.03.2013
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçe Şablonuna İlişkin Sektör Duyurusu (2013/4 )21.01.2013
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Araç Değişikliğine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/17)28.08.2013
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20)20.12.2013
2012 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu (2012-14)22.08.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (No:2012/ 13)
Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu(No:2012/ 2)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (No:2012/ 6)
İşsizlik Teminatının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılması
2011 5 sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 18)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (No_2012 10)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (No_2012 15)
Şirketler Tarafından Ödenecek Tazminatlarda Tazminatın İndirim veya Kaldırılmasına Yönelik İspat Yükümlülüğüne İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 12)
Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 7)
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 5)
2011 14 sayılı Sektör Duyurusunda Düzeltme Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2012 3)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçe Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu ( No _ 2012 1 )
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 4)
2010 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat ve Prim Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (N0_2010 24)
E-Şikayet Sistemine İlişkin Sektör Duyurusu(No_2010 43)
2007 27 sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 40)
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 45)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2010 25)
Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin İlave Sektör Duyurusu (No_2010 7)
Reasürans Raporu İle İlgili Ek Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 2)
Güvence Hesabı Katılma Paylarının Ödenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 44)
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 39)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 38)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Eşzamanlı Poliçesi Düzenlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2010 33)
Derecelendirme Faaliyetleri Uygun Görülen Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlar Tarafından Verilen ve Müsteşarlığımızca Kabul Edilen Asgari Notların Revize Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/32)
Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 30)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/29)
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2010 28)
Hayat Branşında Faaliyet Gösteren Şirketlerde Teminat Tesisine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 27)
Bir ve Bir Yıldan Kısa Süreli Hayat (Kazanılmamış Primler Karşılığına Konu Hayat) Sigortalarının Teminat Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 16)
Direkt Endirekt Primlere İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2010 9)
2010/8 sayılı Sektör Duyurusu ile Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/14)
Risk Birikim Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 15)
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 19)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (No: 2010/22)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 21)
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 20)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Tedavi Giderleri Kapsamına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 01)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Kusur Durumun Belirlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 12)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki Rücu Taleplerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 13)
Gerekçeli İzahat Yapılmasına ve Şüpheli Tespit Edilen Taleplere İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 11)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında Prim İadesi Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 18)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alimlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 8)
Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 4)
Mali Tabloların Gerçeğe ve Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmesi Hususunda Sorumluların Uyarılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 3)
2009 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Merkez Dışı Birimlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 36)
Tarım Sigortaları Havuzundan Alınan İşler İçin Hesaplanan Kazanılmamış Primler Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu ( No _ 2009 35 )
Sigorta Eksperlik Belgelerinde Dallara Göre Eksperlik Eşleştirilmesi ve Müktesep Haklara İlişkin Söktör Duyurusu (No_2009 29)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hakkında Sektör Duyurusu (No_2009 27)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Refakat Ücretine İlişkin Sektör Duyurusu (2009 23)
Asistans Hizmetleri Çerçevesinde 2009 9, 2009 14 ve 2009 16 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (2009 24)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Dikkate Alınacak Belgeler Hakkında Sektör Duyurusu (2009 20)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Sınır Hakkında Sektör Duyurusu (2009 18)
Ev-Ofis Şeklinde Faaliyet Gösteren Acentelere İlişkin Sektör Duyurusu (2009 33)
Vefat Teminatı Priminin Depreme Ait Kısmının Tespit Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009 19)
2009 11 Sayılı Genelgede Yer Alan Hususlar ile Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 22)
Aktüerler Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca Yapılması Gereken Bildirime İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 17)
Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2009 13)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/8)23.03.2009
Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 15)
Raylı Araçlar Genel ve Tekne Sorumluluk Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2009 12)
Asistans Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 16)
01.03.2009 t.li ve 27156 s.lı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2inci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2009/10)
Saklama Payı Tabloları ile Reasürans Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 5)
Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 9)
Bazı Branşlar İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2009 11)
Seyahat Araç destek Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 7)
Sermaye Yeterliliği Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 6)
2009 6 ve 2009 9 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (No_ 2009 14)
Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Sektör Duyurusu (No_2008 4)
Hayat Sigortaları Bilglendirme Formunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 3)
Aylık Mali Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu
Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Açılan “Katılımcılar Cayma Hesabı”nın Açıklamasına Dair Sektör Duyurusu (2009 21)
Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdi Kaza, Sağlık, Hastalık Ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifeleri Hakkında Sektör Duyurusu (No_2009 1)
2008 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigorta Eksperliği Ruhsatnamelerinin Eşleştirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2008 38-A)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Trafik Kaza Tespit Tutanaklarının Değerlendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008 43)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dalı İçin Hesaplanan Teminat Tutarlarının Müsteşarlığa Bildirimi Hakkında Sektör Duyurusu (2008 39)
Yurt Dışında Motorlu Araç işletilmesi Nedeniyle Tabi Olunacak Hukuki Sorumluluğa Karşı Sigorta Şirketlerince Sağlanabilecek Sigorta Teminatına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/18)
Hayat Sigortalarında Standart Dışı Risklerin Kabulü ve Riziko Karına İştirak Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu(2008 17)
Matematik Karşılıklara İlişkin Gelirler Üzerinden Kaynağında Kesilen Stopajların Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarından İndirilmesine Ve Sigortalılara Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2008/46)
Şirketlerden Talep Edilen Tablolara İlişkin Bazı Sektör Duyurularında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 45)
Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin 2008 35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyursu (No_ 2008 47)
2008 31 Sayılı Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelgede Belirtilen Tablolar Yeni Tablolar Eklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 42)
Gayrimenkul ve İştirak Satış Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına ilişkin Sektör Duyurusu (No_2008 41)
Sigorta Eksperlerine Yeni Eksperlik Dallarında Görev Verilmesine İlişkin SektörDuyurusu (2008 44)
Trafik Kazalarında Hak Sahiplerinin Taleplerinin Müteselsil Sorumluluk Hükümlerine Göre Tahsil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 25)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2008/40)
Yargıya İntikal Etmiş Hasar Dosyaları İçin Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılması Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 37)
Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 35)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/36)
Muallak Tazminat Ve Devam Eden Riskler Karşılığı İle Üretim Gider Paylarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 34)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna İstinaden Çıkarılan; Sermaye Yeterliliği, Teknik Karşılıklar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Yönetmelikler ile İlgili Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/24)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008-33)
İstihdam Branşı İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2008 32)
Sigorta Şirketlerinin Sigortacılık Hizmetleri ile İlgili Olarak Geliştirdikleri İş Ortaklıklarının Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 31)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin 2008 22 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 30)
Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin 2007 9 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 1)
İşsizlik Teminatının Hayat Sigortalarına Ek Teminat Olarak Verilmesine Yönelik Sektör Duyurusu (No_2008 2)
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 3)
Yurt Dışında Yapılabilecek Sigortaların Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 4)
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zeylname Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/6)
Paket Poliçe Ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 7)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 8)
Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 9)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında 2008 7 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 11)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 12)
Tescili Beklenen Sermaye Tutarlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2008 13)
2007 Yıl Sonu Mali Tablolarının Gazetede İlan Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008 14)
Mülga 7397 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara Yönelik İzlenecek Usule İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 15)
Sigorta Şirketlerce Müsteşarlığımız Lehine Bloke Edilen Teminatlara İlişkin Bilgilerin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Sigortacılık Gözetim Sistemi Portalına Yüklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/19)
31.3.2008 Tarihli Finansal Tablo Dipnot Biçimine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 20)
Halka Açık Sigorta Şirketlerinin Finansal Tabloların Hazırlanması, Sunulması Ve Bağımsız Denetimden Geçirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 21)
Uzun Süreli Ferdi Kaza Ve Sağlık Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2008 22)
2007 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
MevzuatYayınlanma Tarihi
Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesine İstinaden Genel Şartların Poliçe Ekinde Sigorta Ettirene Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 8)
Şirketlerin Finansal Tablolarının Yayımında Müsteşarlıkça Belirlenen Gazete Tirajlarına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 20)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsatnamelerinin Yenilenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 12)
Ruhsatname Yenilemelerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 14)
Levhaya Kayıt Olan Gerçek Ve Tüzel Kişi Eksperlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 16)
Kredi Sigortası Ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları İle İlgili Sektör Duyurusu (No_2007 9)
Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdî Kaza, Sağlık, Hastalık Ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (No_2007 10)
Hayat Sigortalarında Kar Payı Kalıntısı Dağıtımına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 21)
Hayat Sigortaları Tarife ve Kâr Payı Teknik Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 19)
Deprem Hasar Karşılıklarının Sermaye Artırılmasında Kullanılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2007 18)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 44 Üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 11)
2007 Yılı İçin Altı Aylık Ara Mali Tabloların Sınırlı, Yıllık Mali Tabloların İse Sürekli Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Gerektiğine Dair Sektör Duyurusu (No_2007 4)
Sigorta Sözmleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe İstinaden Hazırlanan ve Mal Sigortaları Kapsamındaki Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılacak Bilgilendirme Formu Hakkında Sektör Duyurusu (No:2007/1)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 14 Üncü Maddesine İstinaden Kurulacak Güvence Hesabı Kapsamında, Sigorta Şirketlerince Sigorta Ettirenlerden Kesilecek Katılma Paylarının Tahsiline İlişkin Sektör Duyurusu (No:2007/7)
Mesleki Sorumluluk Sigortası Ve Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartlarının Sonuçlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No:2007/13)
2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ Uyarınca Tehlikeli Hastalıklar ve Sürekli Sakatlık Teminatının Ek Teminat Şeklinde Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No: 2007/15)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci Maddesi Reasürans Politikaları Kapsamında Hazırlanan Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tabloya Dair Sektör Duyurusu (No:2007/17)
Bireysel Emeklilik Mevzuatı
Yönetmelikler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.01.2017 – 29936)02.01.2017
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 – 29921)17.12.2016
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 – 29921)17.12.2016
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik (05.02.2016 - 29615)05.02.2016
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik13.03.2013
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik29.12.2012
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.2015 – 29366)25.05.2015
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik29.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik21.06.2008
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik29.12.2012
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik12.07.2008
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik14.06.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik19.01.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik12.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yaratacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik18.10.2007
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik29.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik07.08.2007
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17.07.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17.03.2011
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik (1.3.2009 - 27156)01.03.2009
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sİstemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17.03.2011
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik28.07.2010
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik26.02.2010
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik31.07.2009
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.03.2009
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.03.2009
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.03.2009
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9.11.2012 - 28462)09.11.2012
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (8.1.2008 - 26750)08.01.2008
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği (12.01.2008 - 26754)12.01.2008
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (31.10.2001 - 24569)31.10.2001
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik14.07.2007
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606)07.08.2007
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik (19.7.2007 - 26941)19.07.2008
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (29.08.2009 - 27334)29.08.2009
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2011 - 27893)02.04.2011
Genelgeler
Özelgeler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu13.02.2012
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu12.02.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/7)24.02.2014
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu20.09.2010
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu18.07.2012
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu30.05.2011
Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu29.06.2012
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu06.10.2008
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu25.03.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu23.03.2009
Emeklilik Planlarındaki Fon Porföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu30.01.2008
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu07.07.2010
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu06.07.2010
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu04.03.2010
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu29.03.2013
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kredi Kullanımı ve Teminat Gösterilmesi Hakkında09.10.2006
Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu05.05.2009
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu11.06.2010
2010-8 Sayılı Sektör Duyurusu ile Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu02.04.2010
Hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarımlarda, aktarım hakkı süresinin dolması hakkında (No: 2006/2)
Giriş aidatı borcu olan katılımcıların ayrılmak istemeleri durumunda hesaplanacak birikim tutarı (No: 2006/1)
TÜFE’ye endeksli değerlemeler(No: 2005/7)
Bireysel emeklilik sisteminde geçen sürenin hesabı (No: 2005/6)
Katılımcının birikimlerinin emeklilik şirketleri arası aktarımı (No: 2005/5)
Emeklilik şirketleri tarafından yürütülen pazarlama ve satış işlemleri (No: 2005/4)
Bireysel emeklilik hesaplarının emeklilik şirketleri arasında aktarımı (No: 2005/3)
Yatırıma yönlendirme yükümlülüğünün ihlali (No: 2005/1)
Birikimli hayat sigortalarından aktarımda esas alınacak tarih hakkında (No: 2004/2)
On yıllık sürenin hesabında esas alınacak asgari katkı payı miktarları (No: 2004/1)
Sektör Duyuruları
İlgili Diğer Mevzuat
Uluslararası Düzenlemeler
Avrupa Birliği Düzenlemeleri
Hayat Dışı Sigortaları
MevzuatYayınlanma Tarihi
22 Haziran 1987 tarihli ve (87/344/EEC) sayılı Konsey Direktifi
29 Haziran 1995 tarihli 95/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
358/2003 Nolu ve 27 Şubat 2003 tarihli Komisyon Tüzüğü EEC Antlaşmasının Kendisine Verdiği Yetkiye Dayanarak Sigorta sektöründeki uygulamalarına ilişkin düzenlemeler
73/239/EEC: Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetlerinde başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli Birinci Konsey Direktifi
Anlaşmanın 67.maddesinin uygulanması hakkındaki 24 Haziran 1988 tarihli 88/361/AAT tarihli Konsey Direktifi
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Kararı
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili bir Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Direktifi
Hayat dışı sigorta islerinde işletme kurma serbestisine konulan kısıtlamaların kaldırılması hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli ve (73/240/EEC) sayılı Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyeti ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve 73/239/EEC sayılı Direktif ile 88/357/EEC Sayılı Direktifi değiştiren 18 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Konsey Direktifini kredi sigortası ve kefalet sigortası bakımından tadil eden 22 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Direktifi tadil eden 29 Haziran 1976 tarihli Konsey Direktifi
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu, hizmet sunma serbestisinin fiilen kolaylaştırılması ve 73/239/EEC sayılı Direktifin tadili hakkında 22 Haziran 1988 tarihli İkinci Konsey Direktifi
Motorlu Taşıtlar
MevzuatYayınlanma Tarihi
2000/26/EEC Sayılı 73/239/EEC ve 88/357/EEC Direktiflerini Tamamlayan 16 Mayıs 2000 tarihli Üye Ülkelerin Motorlu Araç Kullanımında Sosyal Sorumluluğa Karşı Sigorta Yasalarının Uyumlaştırılmasına Dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Araç Sigortası Direktifi)
4.3.1 72/166/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifi
84/5/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 30 Aralık 1983 tarihli İkinci Konsey Direktifi
90/232/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 14 Mayıs 1990 tarihli Üçüncü Konsey Direktifi
Motorlu taşıtların kullanımında hukuki sorumluluk sigortası ve bu sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılması hakkında 72/166/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ile ilgili 26 Ocak 1999 tarihli Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili18 Mayıs 1988 tarihli Sekizinci Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 13 Aralık 1974 tarihli Üçüncü Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli Birinci Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli İkinci Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Altıncı Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Beşinci Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Dördüncü Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Dokuzuncu Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Yedinci Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 21 Aralık 1992 tarihli Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 27 Ekim 1997 tarihli Komisyon Kararı
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 30 Mayıs 1991 tarihli Komisyon Kararı
Özellikle motorlu taşıt mali sorumluluk konusunda olmak üzere, hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu ile ilgili 73/239/EEC sayılı Direktifi ve 88/357/EEC sayılı Direktifi değiştiren 8 Kasım 1990 tarihli Konsey Direktifi
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği Düzenlemeleri
Yürürlükten Kalkan Mevzuat
MevzuatYayınlanma Tarihi
İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2014/9)06.06.2014
Yönetmelikler
MevzuatYayınlanma Tarihi
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik27.07.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik07.06.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.03.2009
Tramer Yönetmeliği (16.12.2003 - 25318)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (RG:8.9.2003 - 25223)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (RG:1.11.2000 - 24217)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (RG:11.5.1992 - 21225)
Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği (08.08.1998 - 23427)
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (RG:8.9.2003 - 25223)
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği (9.8.2008 - 26962)
Mükerrer Sigorta Murakabe Yönetmeliği (13.07.1929 - 1240)
Motorlu Taşıt Bürosu Yönetmeliği (26.10.1991 - 21033)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği (25.02.2004 - 25384)
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (28.02.2002 - 24681)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (01.12.2001 - 24600)
Birlik Yönetmeliği (31.01.1989 - 20065)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9.4.2008 - 26842)
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (28.2.2002 - 24681)
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (17.8.2007 - 26616)
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (03.03.2004 - 25391)
Aktüerler Yönetmeliği (15.8.2007 - 26614)